Wat te doen wanneer je werknemers in dienst neemt?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wat te doen wanneer je werknemers in dienst neemt? by Mind Map: Wat te doen wanneer je werknemers in dienst neemt?

1. activeren pensioensnummer

1.1. pensioensnummer = rijksregister nummer.

1.1.1. Dit doen we omdat de staat onze gegevens zou kunnen bijhouden om later een correct pensioen te kunnen uitrekenen.

2. afsluiten verzekering tegen arbeidsogevallen

2.1. Dit is verplicht. De werkgever is verantwoordelijk voor ongevallen naar, van of tijdens het werk.

3. aansluiten kinderbijslagfons

3.1. Elke werknemer die kinderen geeft, krijgt een kinderbijslag.

3.1.1. Deze kiest de werkgever zelf. Ze betalen allemaal evenveel, maar zijn vaak politiek gericht.

4. aansluiten vakantiefons

4.1. ENKEL VOOR ARBEIDERS

4.1.1. Deze fons betaald voor arbeiders hun vakantiegeld uit. Voor bediende moet de werkgever dit zelf betalen.

5. opstellen arbeidersregelement

5.1. Dit is een geheel van regels binnen de onderneming. Werkuren, jaarlijkse vakantie, boetes en straffen bij het te laat komen, stukmaken van zaken,...

5.1.1. Dit is voor alle betrokkenen in het bedrijf. De werkgever/ de ondernemingsraad stelt dit op. Elke werknemer moet een exemplaar hiervan krijgen en dit moet ook op een toegankelijke plek geraadpleegd kunnen worden.

6. Aansluiten bij RSZ

6.1. Dit doe je door een DIMONA aangifte. (online inschrijven van de werknemer)

7. oprichten/aansluiten bij dienst voor preventie en beschreming

7.1. deze dienst zorgt voor hygiënische voorzieningen en advies voor de werkgever. Het controleert ook de fysieke geschiktheid.