Lê minh Quân - Dev

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lê minh Quân - Dev by Mind Map: Lê minh Quân - Dev

1. 1- Thông tin cá nhân

1.1. Năm sinh

1.1.1. 1990 (30 tuổi)

1.2. Education

1.2.1. Đại học CNTT

1.2.1.1. Kỹ sư máy tính

1.2.2. Tiếng anh

1.2.2.1. Trung bình

1.3. Địa chỉ

1.3.1. 104/12 Quốc Lộ 13, Thủ Đức, Ho Chi Minh

1.3.2. Hiện tại đang ở nhà mua

1.3.3. Quê ở Đăk Lăk

1.4. Gia đình

1.4.1. Chưa có

1.5. Link CV

1.5.1. ITviecCV_Lê Minh Quân .pdf

2. 2- Objective

2.1. N/A

3. 3- Work Experience

3.1. Concung.com (06/2013 - 06/2014 ~ 1 năm)

3.1.1. Position

3.1.1.1. UI/UX web designer

3.1.2. Công việc

3.1.2.1. Building a part of website base on javascript

3.1.2.2. Testing and work with core IT team

3.2. Vingroup (06/2014 - 06/2015 ~ 4 năm)

3.2.1. Position

3.2.1.1. UI/UX web designer

3.2.2. Công việc

3.2.2.1. Building a part of website base on HTML & javascript

3.2.2.2. Testing and work with core IT team

3.3. Founder & IT (06/2016 - 06/2019 ~ 3 năm)

3.3.1. nhiepanhquangcao.com

3.3.1.1. Xây dựng website thương mại điện tử

3.3.1.2. Cung cấp dịch vụ chụp ảnh sản phẩm cho các NCC bán hàng online

3.3.2. fitnesspassio.com

3.3.2.1. website bán thức ăn cho những người tập gym

3.3.2.2. Cung cấp bữa ăn lên cơ cho ng tập gym

3.3.3. Hiện tại 2 website này vẫn còn hoạt động và mang lại doanh thu hàng tháng nhưng k nhiều

3.4. 06/2019 - now ~ 1 năm

3.4.1. Hiện đang đi làm cho 1 cty

3.4.2. Tên công ty không tiện public

3.4.3. Công ty làm về product

4. 5- Soft Skills

4.1. N/A

5. 6- Tools

5.1. N/A

6. 4- Knowledge

6.1. Languages

6.1.1. PHP

6.1.2. Javascript

6.1.3. Python

6.1.4. Bash shell

6.2. Framework

6.2.1. WP

6.2.2. Woo-commerce

6.2.3. JQuery

6.3. Database

6.3.1. MySQL

7. 7- Link web đã làm

8. 8- Others

8.1. Mức lương

8.1.1. Hiện tại

8.1.1.1. Không tiện chia sẽ

8.1.2. Mong muốn

8.1.2.1. Sẽ thảo luận lúc phỏng vấn

8.2. Lý do nghỉ - tìm việc mới

8.2.1. Muốn thay đổi môi trường làm việc

8.2.2. Muốn học hỏi những cái mới