Istidslandskaber

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Istidslandskaber by Mind Map: Istidslandskaber

1. Hedesletter og bakkeøer

1.1. Vestjyllands landskab består af to karakteristiske

1.2. hedesletter består af meget sandede materialer, der blev transporteret af smeltevand fra den seneste istid

1.3. Hedesletter mellem disse store gamle moræner er b.l.a Karup, Grindsted og Tinglev Hedeslette

1.4. Bakkeøer er opbygget af morænematerialer fra saale-istiden

1.5. De største bakkeøer er Skovbjerg, Varde, Toftlund og Esbjerg bakkeø

2. Morænelandskaber

2.1. Morænelandskaber udgør størstedelen af det øvrige Danmark

2.2. Det kan være moræneflader svagt bølgede morænebakker eller stejle morænebakker op til 120-130 ms højde.

2.3. Det største morænebakker er Yding Skovhøj på 173m

3. Tunneldal

3.1. Indlandsisen smeltevand, der løb under isen, udgravede nogle store dale, der klads tunneldale

3.2. De østjyske fjorde b.l.a Kolding, vejle og Horsens er tunneldale

3.3. Tunneldal, der fortsætter mod vest er tydelige dale i landskabet med stele sider og med en temmelig ujævn bund

4. Smeltevandsdale

4.1. I perioder med varmer klima afgav den smeltede is store mængder smeltevand.

4.2. Smeltevandet samlede sig i strømme, både under isen og foran isranden, og dannede efterhånden Smeltevandsdale.

4.3. Der findes forskellige Smeltevandsdale. gudenå-dalen er et eksempel på en Smeltevandsdal, hvor farten på Smeltevandet var så lille, at det kun kunne bringe de fineste partikler med sig. sten og grus blev aflejret.

5. Åse

5.1. En ås består af sorteret material, der er afsat af smeltevand under isen eller mellem to is-vægge.

5.2. Når isen smelter, ligger åsen oven på den almindelige moræne som en “pølse”, der snor sig gennem landskabet.

6. Landskaber mellem Vejle og Grindsted

6.1. I Midtjylland mellem Vejle og Grindsted kan man se, hvordan isen i den seneste istid formede landskabet.

6.2. Isen dækkede Østjylland, og far isranden løb smeltevandet mod vest.

6.3. Det medbragte store mængder materiale, som blev aflejret i det gamle morænelandskab mellem de højeste partier, bakkeøerne