การทำงานของสมอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำงานของสมอง by Mind Map: การทำงานของสมอง

1. สมองใช้เลือดมากถึง 15-20% ของเลือดที่ถูกบีบมาจากหัวใจในแต่ละครั้ง

2. สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

3. สมองใหญ่(Cerebrum)

4. ก้านสมอง(Brain Stem)

5. สมองน้อย(Cerebellum)

6. วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

7. เคลื่อนไหวร่างกาย

8. ความรู้สึกสัมผัส

9. การมองเห็น

10. อารมณ์และความจำ

11. สมองมีการแบ่งส่วนเป็นซีกซ้ายและขวา

12. แทบไม่มีทักษะใดเลยที่ใช้สมองเพียงซีกเดียว เพราะสมองสองข้างต้องช่วยกัน กระบวนการณ์จึงเสร็จสมบูรณ์

13. EF เป็นการเชื่อมการทำงานของสมองส่วนอื่นในเวลาเดียวกันซึ่งอยู่บริเวณหน้าผากหรือสมองส่วนหน้า

14. นายศุภณัฐ เกษอินทร์ รหัสนิสิต 6311300729