Get Started. It's Free
or sign up with your email address
voorstel by Mind Map: voorstel

1. methode

1.1. dataverzameling kwalitatief

1.1.1. observatie-onderzoek

1.1.2. interview

1.1.2.1. topics

1.1.2.1.1. (semi)gestructureerd

1.1.3. gevalsstudie

1.1.4. verantwoording

1.1.4.1. validiteit

1.1.4.2. betrouwbaarheid

1.1.4.3. generaliseerbaarheid

1.2. dataverzameling kwantitatief

1.2.1. survey-onderzoek

1.2.1.1. vragenlijst / meetinstrument

1.2.1.1.1. uitzetten

1.2.2. experimenteel onderzoek

1.2.3. verantwoording

1.2.3.1. validiteit

1.2.3.2. betrouwbaarheid

1.2.3.3. generaliseerbaarheid

1.3. populatie

1.4. steekproef

1.4.1. select

1.4.2. a-select

1.5. onderzoekspopulatie

1.6. data-analyse

1.6.1. exploreren

1.6.1.1. specificeren

1.6.1.1.1. reduceren

2. planning

3. theoretisch kader

3.1. literatuuronderzoek

3.1.1. topics

3.1.2. vragenlijst

3.1.3. meetinstrument

3.1.4. standaard

4. praktijkprobleem

4.1. context

4.2. actualiteit

5. doelstelling

6. onderzoeksvraag

7. onderzoeksethiek en wetgeving