Wiegendood/SIDS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiegendood/SIDS by Mind Map: Wiegendood/SIDS

1. Wat

1.1. Overlijden van een kind in de wieg

1.2. Sudden Infant Death Syndrome

1.2.1. Plotse onverwachte & onverklaarde overlijden

1.2.2. Na autopsie wordt doodsoorzaak niet achterhaald

1.2.3. 3 weken - 1 jaar

2. Vermoeden onderzoekers

2.1. Onvoldoende ontwikkeling van ademhalingscentrum in hersenen

3. Frequentie

3.1. 1,5 overledenen/1000 pasgeborenen

3.2. 100 sterfgevallen/ jaar

4. Risicofactoren

4.1. Omgevingsfactoren

4.1.1. Hoge omgevingstemperatuur

4.1.2. Te warm toedekken

4.1.3. Verkeerd bed materiaal

4.1.4. Verkeerde slaaphouding

4.1.5. Roken

4.1.6. Slaapgebrek

4.1.7. Medicatie gebruik

4.2. Ziekten

4.2.1. Bacteriële infecties

4.2.2. Virale infectie

4.2.3. Stofwisselingsziekten

4.3. Rijpingsproces

4.3.1. Stoornissen

5. Risicokinderen

5.1. Broers/zussen SIDS

5.2. Broes/zussen ALTE

5.3. ALTE

5.3.1. Bijna overleden aan SIDS =

5.4. Prematuurtjes

5.5. Positief slaaponderzoek

5.6. Drugsbaby's

5.7. Bleek, zweten, snurken

5.8. Lange adempauzes

6. Preventie

6.1. Slaaphouding

6.1.1. Rugligging, geen kussen

6.2. Omgevingstemperatuur

6.2.1. < 20°

6.3. Roken

6.3.1. Tijdens & na zwangerschap

6.4. Zorgcultuur

6.4.1. Borstvoeding

7. Opsporing

7.1. Slaaponderzoek