Свобода заснування бізнесу (right/freedom of establishment)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Свобода заснування бізнесу (right/freedom of establishment) by Mind Map: Свобода заснування бізнесу (right/freedom of establishment)

1. розширення недискримінації до рамок недопущення зниженя привабливості здійснення свободи (hinder or make "less attractive")

1.1. Kraus (C-19/92)

1.2. De Lasteyrie du Saillant (C-9/02)

2. заборона обмежень на заснування бізнесу

2.1. ДФЄС:49

2.2. наповнення свободи

2.2.1. Comm. v. Ireland (C-151/96)

2.2.2. Kamer (C-167/01)

2.2.3. Directive 2004/38

2.3. розширено свободу на безперешкодне придбання нерухомості та отримання кредитів

2.3.1. Comm. v. Italy (C-63/86)

2.4. поняття "заснування" (establishment)

2.4.1. Factortame (C-221/89)

2.4.2. Gebhard (C-55/94)

3. первинне (primary) і вторинне (secondary) заснування

3.1. юридичні особи (companies and firms) прирівняні у правах до фізичних осіб

3.1.1. ДФЄС:54

3.2. визнано "міграцію" заснування, мотивовану податковими преференціями

3.2.1. Daily Mail (C-81/87)

3.3. визнано заснування з єдиним наміром вторинного заснування в іншій країні

3.3.1. Centros (C-212/97)

3.4. збереження правосуб'єктності незважаючи на переміщення місця управління компанією

3.4.1. Überseering (С-208/00)

4. недопущення дискримінації за ознакою національної належності чи місцезнаходження (nationality or seat), в т.ч. шляхом непрямої

4.1. ДФЄС:49

4.2. Halliburton Services (C-1/93)

5. допустимі відхилення

5.1. ДФЄС:52

5.2. концепція обов'язкових вимог/об'єктивних потреб (mandatory requirements) з огляду на загальне благо (general interest) окрім випадків прямої дискримінації за ознакою національної належності чи місцезнаходження

6. свобода пересування та вибору місця проживання

6.1. розширено з іншими правами на членів сімей суб'єктів заснування бізнесу (established persons), у т.ч. із 3х країн

6.1.1. Singh (C-370/90)

6.1.2. Директива 2004/38

6.1.3. Регламент 883/2004

6.2. ДФЄС:21

7. свобода надання послуг (ст.56)

7.1. критерії розмежування (ст.50)

8. не розповсюджується на здійснення владних повноважень (official authority)

8.1. Reyners (C-2/74)

8.2. ДФЄС:51

9. інші положення первинного права ЄС

9.1. ДЄС:4(3)

9.2. ДФЄС: 63, 37, 106

9.3. Хартія