чотири свободи і "втручання" влади (interference)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
чотири свободи і "втручання" влади (interference) by Mind Map: чотири свободи і  "втручання" влади (interference)

1. (1) сфера застосування свободи

1.1. дія у просторі, часі і за колом осіб

1.2. поза рамками свобод

1.2.1. здійснення владних повноважень (official authority) (ст.51)

1.2.2. працевлаштування на державну службу (employment in public service) (ст.45(5))

1.2.3. інші, якщо встановлені регламентами

1.3. захищена поведінка

1.3.1. статті ДФЄС + їх розширення на рівні вторинного законодавства

1.3.2. транскордонний елемент

1.4. окремо від загальної свободи пересування та вибору місця проживання (ст.21)

2. (2) заборона втручання

2.1. дискримінаційного (прямого/непрямого)

2.2. іншого, що фактично призводить до зменшення приваливості такої свободи

2.2.1. Dassonville -> Keck -> "віддаленість ефекту" (remoteness)

3. (3.1) допустимі відхилення (явно)

3.1. уточнення, притаманні свободі у ДФЄС: 36,45(3),52(1),62,64

3.2. алгоритм "зважування" (тест на пропорційність, фундаментальні права, непорушність положень права ЄС) + за відсутності спеціального регулювання в рамках гармонізаційного механізму (директиви)

4. (3.2) допустимі відхилення (неявно)

4.1. об'єктивні потреби/імперативні норми на захисті суспільних інтересів /загального блага (mandatory requirements/ imperative rules/overriding reasons of public interest) + за умови, що не йдеться про пряму дискримінацію

4.1.1. Cassis de Dijon, Gouda. Schmidberger

4.1.2. не економічної природи

4.2. алгоритм "зважування" (тест на пропорційність, фундаментальні права, непорушність положень права ЄС)

5. у свободи тлумачення розширене, а у допустимих відхилень - звужене