Конкуренція в праві ЄС (EU Competition Law)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Конкуренція в праві ЄС (EU Competition Law) by Mind Map: Конкуренція в праві ЄС (EU Competition Law)

1. тест на зловживання

1.1. (4) вплив на торгівлю між державами-членами (реальний чи загроза)

1.2. (3) зловживання ним (abuse)

1.2.1. United brands (C-27/76)

1.3. (2) панівне становище, в т.ч. разом з іншими (collective dominance)/ (exploitative v. exclusionary)

1.3.1. Hoffman-La Roche (C-85/76)

1.3.2. AZKO (C-550/07)

1.3.3. Tomra (C-549/10)

1.3.4. Konkurrensverket (C-52/09)

1.3.5. Intel Corp (T-286/09)

1.4. (1)"господарюючий су'єкт" (undertaking)

2. "Картельні угоди"

2.1. Регламент 1/2003

2.2. (3) чи є вплив на торгівлю між державами-членами (реальний чи загроза)?

2.3. тест на "картельність"

2.3.1. (4) чи є перешкоджання чи викривлення конкуренції на внутрішньому ринку (у намірі чи наслідком)?

2.3.1.1. GlaxoSmithKline (T-168/01)

2.3.1.2. T-Mobile NL (C-8/08)

2.3.1.3. "Wood Pulp" (Ahlström) (C-89/85)

2.3.2. (2) чи є, чи готується якась "узгоджена практика" (угоди, рішення асоціацій чи інша координація дій)?

2.3.2.1. Bayer (T-41/96)

2.3.2.2. "Dyestuffs" (C-48/69)

2.3.3. (1) чи задіяний у "антиконкурентній поведінці" господарюючий суб'єкт ("undertaking") або асоціація?

2.3.3.1. Pavlov (C-180/98 & C-184/98)

2.3.3.2. Wouters (C-309/99)

2.3.4. ДФЄС:101

2.4. Höfner and Elser (C-41/90)

2.5. заборона під ризиком їх недійсності

2.5.1. ДФЄС:101(2)

2.6. допустимі відхилення

2.6.1. ДФЄС:101(3)

2.6.2. (1) сприяння вдосконаленню виробництва чи продажу товарів чи технічному та/або економічному прогресу +

2.6.3. (2) чесний розподіл отриманих вигод зі споживачами +

2.6.4. (3) суб'єкт не має підпадати під дію обмежень, що невідворотньо призводять до мети +

2.6.5. (4) у суб'єкта не має з'являтись можливості в значній мірі усунути конкуренцію стосовно товарів

3. Зловживання панівним становищем

3.1. допустимі відхилення

3.2. Регламент 1/2003

3.3. ДФЄС:102

4. Концентрація (M&A)

4.1. Регламент 139/2004

4.2. Airtours (T-342/99)

4.2.1. Post Danmark (C-209/10)

4.3. General Electric (T-210/01)

5. Державна підтримка (state aid)

5.1. ДФЄС: 107-108

5.2. Регламент 2015/1589

6. державні підприємства та послуги з глобальним економічним інтересом

6.1. ДФЄС:106