KIBERNETINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ PARUOŠTUKAI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KIBERNETINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ PARUOŠTUKAI by Mind Map: KIBERNETINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ PARUOŠTUKAI

1. REIKIA PARUOŠTI

1.1. Veiklos tęstinumo valdymo planĄ

1.2. kibernetinio saugumo politikos taikymo ir jos įgyvendinimo dokumentus

1.3. KIBERNETINIO SAUGUMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO V - 818. ORGANIZACINIŲ IR TECHNINIŲ KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ KIBERNETINIO SAUGUMO SUBJEKTAMS, APRAŠAS. II SKYRIUS 5.3 PUNKTAS+ PAPUNKČIAI

2. KLAUSIMAI

2.1. AR MES ESAME SUBJEKTAS TVARKANTIS VALSTYBĖS INFORMACINIUS IŠTEKLIUS?