Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stress by Mind Map: Stress

1. Hvad er stress: Det er overordnet ordet for det domæne det indpasser sig i dine omgivelser.

2. Kort varige stress: det er i en kort periode der ikke være længere tid, og hvor man fokuser mere på de ting man er i gang med.

3. Lang varige stress: Er i en længere periode hvor man ikke selv kan holde styr på, der er og risiko for sygesomme. Man skal helst undgå den lange periode.

4. - Psykiske symptomer: Træthed, let til tårer, rastløs, uløst, uoverkommelighedsfølelse, indlæringsvanskeligheder, lavselvfølelse, koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt.

5. - Fysiske symptomer: Hovedpine, søvnforstyrrelse, kolde hænder og fødder, svimmelhed, mavesmerter, hjertebanken, forhøjet blodtryk, diare og trykken for brystet.

6. - Adfærdsmæssige symptomer Ændrede spisevaner, øget forbrug af alkohol og tobak, vanskelighed ved at falde i søvn, vanskelighed ved at sove igennem, øget konflikter, aggressivitet, social isolering, sygefravær og hyperventilation.