Uurimistöö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö by Mind Map: Uurimistöö

1. Alaliigid

1.1. Kvantitatiivsed uurimused

1.1.1. Kvalitatiivsed uurimused

2. Oskus

2.1. Allikate kasutamise oskus

2.1.1. Andmeanalüüsi oskus

2.1.1.1. Eneseväljendusoskus

2.1.1.1.1. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

3. Eesmärk

3.1. Õppida koostama ja esitlema uurimistööd

3.1.1. Õppida korrektsust ja arusaadavat vormistust

3.1.1.1. Avastada iseseisvalt midagi uut

4. Etapid

4.1. Teema valik

4.1.1. Uurimisprojekti kavandamine

4.1.1.1. Uurimise läbiviimine

4.1.1.1.1. Töö vormistamine

5. Teema valik

5.1. Teema peab huvitav olema

6. Pealkiri

6.1. Teema võimalikult täpne sõnastus