Affald

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Affald by Mind Map: Affald

1. Stilladsering

1.1. Stille gode vejledende spørgsmål

1.1.1. perspektivering

1.1.2. kildekritisk

1.1.3. Hvordan tror du man i fremtiden kan...

1.2. Kursuslignende forløb efter behov

1.2.1. Brug af forskellige digitale medier/programmer.

1.2.2. elev-elev læring

2. Evaluering

2.1. Faktuel viden

2.2. Anvendelse af viden

2.2.1. formidling

2.2.2. kommunikation

2.3. Formativ evaluering

2.4. Kildekritik

2.4.1. validering af info/data

2.5. Summativ evaluering

3. Læringsaktiviteter

3.1. Spørgeskemaundersøgelser

3.2. Interviews

3.3. Søgning på nettet - statistik, fakta, holdninger for og imod

3.4. Interaktiv webavis - forskellige elementer

4. Adgang til viden

4.1. Internettet

4.2. Ud af huset

4.2.1. Besøg hos firmaer, genbrugsplads, bedsteforældre, miljøbevægelser, DNF.

4.3. Indsamling af affald i naturen

5. Vidensmål

5.1. Faktuel viden

5.1.1. Affald, genbrug, miljø, natur og nedbrydning

5.2. Anvendelse af viden

5.2.1. Bevidsthed om og forståelse for vores ressourceforbrug (affaldsmængde) og i kraft af disse føle handlemuligheder.

5.2.2. Værne om naturen

5.3. Perspektivering

5.3.1. Affaldshåndtering

5.3.2. Ressourceforbrug

5.3.3. Økonomi

6. Vidensprodukter

6.1. Interaktiv webavis - "Stop svineriet"

6.1.1. blogs

6.1.2. spørgeskemaundersøgelser

6.1.3. brugerundersøgelse

6.1.4. indlæg

6.1.5. woxpop