Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. Alaliigid

1.1. Kvantitatiivsed

1.1.1. Eesmärk

1.1.2. Hüpotees

1.1.3. Andmed

1.1.4. Analüüs

1.2. Kvalitatiivsed

1.2.1. Eesmärk

1.2.2. Uurimustöö küsimus

1.2.3. Sõnalised ja pildilised andmed

1.2.4. "Mustrite" leidmine

1.2.5. Analüüs

2. Uurimistöö e. uurimus

2.1. Uurimisprobleemi eesmärgid

2.2. Hüpotees

2.3. Uurimismeetotid

2.4. Uurimuse läbiviimine

2.5. Tulemuste esitamine

2.6. Tulemuste analüüsimine

2.7. Järeldused

3. Eemärgid

3.1. Õpida koostama ja esitlema uurimustööd

3.2. Millegi uue avastamine iseseisvalt

3.3. Allikate kasutamise oskus

3.4. Eristada ebaolulisest olulisest

3.5. Andmeanalüüsi oskus

3.6. Järelduste tegemise oskus

3.7. Eneseväljandusoskus

3.8. Esinemiseoskus

4. Uurimistöö

4.1. Ülevaated

4.2. Arendustöö

4.3. Andmetekogumine

4.3.1. Laboratooriumis

4.3.2. Looduses

4.3.3. Inimeste hulgas

4.3.4. Olemasolevates andmebaasides

4.4. Andmete analüüs

4.5. Järeldused