At vi har formater som passer til brugernes behov i lyset af de indvundne erfaringer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
At vi har formater som passer til brugernes behov i lyset af de indvundne erfaringer by Mind Map: At vi har formater som passer til brugernes behov i lyset af de indvundne erfaringer

1. Parallel undervisning i blended learning

2. Online vejledning- nyt format

3. Digitale- fleksible forløb/studiegruppe

4. Flytte udv. væk fra NBA. Samarbejde med kulturinstitutioner

5. Anvende NBAs labs m.m..

6. VIGTIGT: A:Læringscirkel B:Udviklingsprojekter 1. Kørelærere 2. Ordblinde 3. Vejledning. Vi anbefaler

7. Paralle/hybride konferencencer

8. Online studiestart i ZOOM

9. Trine, Anders, Anders, Karina, Peder & Marianne vil gerne deltage i udviklingsprojekter og læringscirkler