Onder bewind Napoleon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Onder bewind Napoleon by Mind Map: Onder bewind Napoleon

1. Verovert en controleert heel Europa

1.1. Uitbreiding Franse keizerrijk

1.1.1. AK 90

1.1.2. Satellietstaten

1.1.2.1. Zogezegd zelfstandig, eigenlijk gecontroleerd door Napoleon

1.1.3. Geallieerde staten

1.1.3.1. Bondgenootschap onder lichte dwang

1.2. Continentale blokade (1806)

1.2.1. AK 90

1.2.2. Door 1 nederlaag: Zeeslag tegen de Britten o.l.v. Nelson

1.2.3. Alle handel verbroken

1.2.4. Bloeiende smokkelhandel op zwakke punten

1.3. Familie Bonaparte

1.3.1. Corsicaans

1.3.2. Plaatst ze op Europese tronen

1.3.2.1. =NEPOTISME

1.3.2.1.1. Familieleden post in satellietstaten geven (vriendjespolitiek)

2. Held of schruk?

2.1. Moderne dicator?

2.1.1. Oorlog

2.1.2. Censuur

2.2. Absolute vorst?

2.3. Verschillende landen, verschillende visies

2.4. Leider op breuklijn van het Ancien Regime

3. Erfenis

3.1. Code civil/Napoleon

3.1.1. Burgelijk wetboek

3.1.2. Voor iedereen

3.1.2.1. Afschaffing Standenmaatschappij

3.1.2.2. Juridische gelijkheid

3.1.2.2.1. ≠ sociale gelijkheid

3.1.3. Eigendom- en erfenisrecht

3.2. Burgerlijke stand

3.2.1. Om belastingen te treffen

3.2.1.1. Op basis van huwelijk

3.2.1.2. Woonplaats

3.2.1.3. Kinderen

3.2.2. Humoristisch protest

3.3. 10-delig stelsel

3.3.1. Universele matentabel

3.4. Bestuurlijke indeling en gerechtelijke organisaties (BIEGO)

3.4.1. = provincies

3.5. Onderwijs

3.5.1. Lyceum in elke grote stad

3.5.2. Doel

3.5.2.1. Slimme burgers

3.5.2.2. Technisch en wetenschappelijk sterk

3.5.2.3. Loyaal

4. Afzetting

4.1. KEERPUNT (1812-1813)

4.1.1. Populariteit neemt af

4.1.2. Europa/Frankrijk wordt oorlogsmoe (ondanks vele successen)

4.1.3. Economische problemen

4.1.3.1. Door continentale blokade

4.1.3.2. Smokkelhandel is te duur

4.1.4. Dictatoriaal bewind

4.1.4.1. Volk krijgt hem door

4.1.4.2. Terreur?

4.2. RUSSISCHE VELDTOCHT (1812)

4.2.1. Grote mislukking

4.2.1.1. Tactiek verschroeide aarde

4.2.1.2. Napoleon en leger zwakt af

4.2.2. VOLKERENSLAG (1813)

4.2.2.1. Andere volken slaan toe

4.2.2.2. AK 90

4.3. Voorlopig einde (1813-1815)

4.3.1. Slag bij Leipzig (1813)

4.3.1.1. AK 90

4.3.1.2. Groot-Brittannië, Rusland, Pruisen, Oostenrijk

4.3.1.3. Napoleon verbannen naar Elba

4.3.1.4. Ze herstellen monarchie in Frankrijk

4.3.1.4.1. Volk niet blij mee

4.3.2. Napoleon ontsnapt

4.3.2.1. Heeft veel aanhang

4.4. Definitief einde

4.4.1. 100 dagen

4.4.2. Slag bij Waterloo (1815)

4.4.2.1. Verliest hij

4.4.2.2. Verbannen naar Sint-Helena

4.4.2.3. In Frankrijk opnieuw monarchie

5. Napoleon

5.1. Generaal uit Franse leger

5.2. Corsicaan

5.3. Pleegt staatsgreep na Franse revolutie (1789-1799)

5.3.1. Goed moment: Frankrijk nood aan economische en politieke stabiliteit + buitenlandse vijanden

6. Bewind

6.1. CONSULAAT (1799-1804)

6.1.1. Napoleon als eerste consul

6.1.2. In totaal 3 consuls

6.1.3. 4 wetgevende instelling = SCHIJN

6.1.4. CONCORDAAT (1801)

6.1.4.1. AK 90

6.1.4.2. Verdrag tussen wereldlijke macht (Napoleon) en geestelijke (Paus Pius VIII)

6.1.4.3. Herstelt Katholicisme

6.1.4.3.1. Volle godsdienst vrijheid

6.1.4.3.2. Bisschoppen worden benoemd door Napoleon

6.1.4.3.3. Laten weten wat nadelig kan zijn voor de staat

6.1.4.3.4. Bisschoppen en pastoors krijgen loon

6.1.5. CONSUL VOOR HET LEVEN (1802)

6.1.5.1. Geen verkiezingen

6.1.5.2. Meer macht

6.1.5.3. Volk keurt het goed omdat hij zo veel populariteit gewonnen heeft

6.2. KEIZERRIJK (1804-1814)

6.2.1. Kroon zichzelf tot keizer (Paus kijkt toe)

6.2.2. OPENLIJK ALLEENHEERSER

6.2.3. Erfelijke macht