Pembangunan CD Rom

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pembangunan CD Rom by Mind Map: Pembangunan CD Rom

1. Latarbelakang

1.1. Topik

1.1.1. Kemahiran Membaca

1.2. Objektif umum

1.2.1. Mengecam dan memadankan gambar dengan perkataan

1.3. Objektif khusus

1.3.1. Memadankan gambar suatu objek dengan lakarannya

1.3.2. Memadankan gambar denganperkataan

1.4. Sasaran

1.4.1. 4-6 tahun (prasekolah)

2. Isi kandungan

2.1. Kenderaan di darat

2.1.1. nota interaktif

2.1.1.1. flash

2.1.1.2. video

2.1.1.3. teks bergerak

2.1.2. permainan interaktif

2.1.2.1. mengecam gambar

2.1.2.2. memadankan suku kata

2.1.2.3. memadankan gambar

3. Nota Interaktif

3.1. Teori pembelajaran

3.1.1. Behaviourism

3.1.1.1. Classical

3.1.1.1.1. pengulangan nota/ penegasan

3.2. Strategi pembelajaran

3.2.1. Kognitif

3.2.1.1. Pengetahuan

3.3. Gaya Pembelajaran

3.3.1. Neil Fleming's VAK/VARK model

3.3.1.1. Visual learning :menyampaikan maklumat melalui gambar, murid mampu memberi tumpuan kepada maksud dan menggunakan gaya pembelajaran memlalui cara mengamatinya - seterusnya mengingatnya

4. Pembahagian tugas

4.1. Pengarah

4.1.1. Mr Zul

4.2. Grafik/bunyi

4.2.1. Mr Murad

4.3. Content expert

4.3.1. Miss Hazwani

5. Permainan Interaktif

5.1. Teori pembelajaran

5.1.1. Kognitif

5.1.1.1. Memori untuk jawab soalan

5.1.2. Behaviorism

5.1.2.1. ganjaran kalau dapat jawab betul

5.2. Strategi pembelajaran

5.2.1. kognitif

5.2.1.1. Aplikasi

5.2.1.2. Penilaian

5.3. Gaya Pembelajaran

5.3.1. Peter Honey and Alan Mumford's model

5.3.1.1. The 3rd stage applied: 1. Having an experience 2. Reviewing the experience 3. Concluding from the experience