Vernieuwde rol voor lokale adviesraden?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vernieuwde rol voor lokale adviesraden? by Mind Map: Vernieuwde rol voor lokale adviesraden?

1. www.adviesraden.be

2. Aanbevelingen DWB

2.1. Samenwerking tss adviesraden

2.1.1. Binnengemeentelijk

2.1.2. Buitengemeentelijk

2.2. Transparantie adviesraden

2.2.1. Agenda

2.2.2. Adviezen

2.3. Openheid van adviesraden

2.3.1. Thematische (online) inbreng

2.3.2. Ad hoc lidmaatschap

3. Manko's adviesraden

3.1. Representatie?

3.2. Efiiciëntie?

3.3. Effectiviteit/impact?

4. actie?

4.1. lokale cocreatieve trajecten

4.1.1. kwestie: hoe adviesverstrekking aan lokale overheid versterken?

4.1.2. mixt groepen van stakeholders

4.1.2.1. voorzitters adviesraden

4.1.2.2. leden adviesraden

4.1.2.3. ambtenaren met rol in bestaande adviesraden

4.1.2.4. schepenen

4.1.2.5. bovenlokale partners

4.1.3. starten met een piloottraject om uit te leren