Podział władzy w Polsce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podział władzy w Polsce by Mind Map: Podział władzy w Polsce

1. System prawny

1.1. Konstytucja

1.2. Ustrój polityczny

2. Władze

2.1. Władza ustawodawcza

2.1.1. Sejm

2.1.1.1. Struktura

2.1.1.1.1. Stowarzyszenia Polityczne

2.1.1.1.2. Liczba członków

2.1.1.1.3. Ordynacja

2.1.1.2. Siedziba

2.1.1.2.1. ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

2.1.1.3. Organy

2.1.1.3.1. Komisje sejmowe

2.1.1.3.2. Konwent Seniorów

2.1.1.3.3. Prezydium Sejmowe

2.1.1.3.4. Marszałek Sejmu

2.1.1.4. Wykonywane prace

2.1.1.4.1. Posiedzenia

2.1.1.4.2. Komisje Sejmowe

2.1.1.4.3. Druki Sejmowe

2.1.1.4.4. Posiedzenia Legislacyjne

2.1.1.4.5. Projekty

2.1.1.4.6. Uchwały

2.1.2. Senat

2.1.2.1. Struktura

2.1.2.1.1. Stowarzyszenia polityczna

2.1.2.1.2. ordynacja

2.1.2.1.3. Liczba członków

2.1.2.2. Siedziba

2.1.2.2.1. ul. Wiejska 6, Warszawa

2.1.2.3. Organy

2.1.2.3.1. Komisje Senackie

2.1.2.3.2. Prezydium Senatu

2.1.2.3.3. Marszałek Senatu

2.1.2.4. Wykonywane Prace

2.1.2.4.1. Posiedzenia

2.1.2.4.2. Druki

2.1.2.4.3. Uchwały

2.1.2.4.4. Inicjatywy Ustawodawcze

2.1.2.4.5. Inicjatywy Uchwałodawcze

2.2. Władza wykonawcza

2.2.1. Struktura

2.2.1.1. Skład rady ministrów

2.2.1.1.1. Prezes rady ministów

2.2.1.1.2. Wicepremier, minister gospodarki

2.2.1.1.3. minister zdrowia

2.2.1.1.4. minister rozwoju regionalnego

2.2.1.1.5. minister administracji i cyfryzacji

2.2.1.1.6. minister skarbu

2.2.1.1.7. minister spraw wewnętrzych

2.2.1.1.8. minister sprawiedliwości

2.2.1.1.9. minister rolnictwa i rozwoju wsi

2.2.1.1.10. minister środowiska

2.2.1.1.11. minister pracy i polityki społecznej

2.2.1.1.12. minister nauki i szkolnictwa wyższego

2.2.1.1.13. minister sportu i turystyki

2.2.1.1.14. minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

2.2.1.1.15. minister finansów

2.2.1.1.16. minister obrony narodowej

2.2.1.1.17. minister spraw zagranicznych

2.2.1.1.18. minister edukacji narodowej

2.2.1.1.19. minister kultury i dziedzictwa narodowego

2.2.1.1.20. minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, szef KPRM

2.2.2. Prezydent

2.2.2.1. Bronisław Komorowski

2.3. Władza sądownicza

2.3.1. Sądy

2.3.1.1. Sąd Najwyższy

2.3.1.1.1. Organy

2.3.1.2. Sąd powszechny

2.3.1.3. Sąd administracyjny

2.3.1.4. Sąd wojskowy

2.3.2. Trybunały

2.3.2.1. Trybynał Konstytucyjny

2.3.2.1.1. Organy

2.3.2.1.2. Wykonywane prace

2.3.2.2. Trybunał Stanu

2.3.2.2.1. Organy

2.3.2.2.2. Wykonywane prace

3. Samorządy terytorialne

3.1. Samorząd Gminny

3.2. Samorząd terytorialny

3.3. Samorząd Wojewódzki