nhóm bổ dưỡn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
nhóm bổ dưỡn by Mind Map: nhóm bổ dưỡn

1. nhóm bổ dưỡng

1.1. sữa

1.1.1. tươi

1.1.2. đặc

1.1.3. béo

1.1.4. bột

1.2. ép rau củ

1.2.1. chứa nhìu vitamin

1.2.1.1. tươi

1.2.1.2. hộp

1.3. nc trái cây

1.3.1. tươi

1.3.2. hộp