Barndommen som personlighedens fundament

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Barndommen som personlighedens fundament by Mind Map: Barndommen som personlighedens fundament

1. Winnicott

1.1. Holding environment

1.2. The good-enough-mother

1.3. Desillusioneringsproces

1.4. omnipotensfølelse

1.5. Det spaltede selv

2. Erikson

2.1. De 8 faser

2.1.1. Det orale stadium (0-1 år)

2.1.2. Det anale stadium (1-3 år)

2.1.3. Falliske stadium (3-5/6 år)

2.1.4. Latensperiode (5/6 år til pubertetens begyndelse)

2.1.5. Pubertet og unge år

2.1.6. Tidlig voksen alder

2.1.7. Voksen alder

2.1.8. Modenhed

3. Freud

3.1. Den psykoseksuelle udvikling

3.1.1. Den orale fase

3.1.2. Den anale fase

3.1.3. Den fallisk-ødipale

3.2. Personlighedsmodel

3.2.1. Over jeg

3.2.2. Jeg

3.2.3. Det

3.3. Forsvarsmekanismer

4. Bowlby

4.1. Tilknytningsmønstre

4.1.1. Sikker tilknytning

4.1.2. Ængstelig, afvisende tilknytning

4.1.3. Ængstelig, ambivalent tilknytning

4.1.4. Ængstelig, desorganiseret tilknytning

4.2. Kønsidentitet og kønsroller

5. Mahler

5.1. Udviklingsteori

5.1.1. Symbiosen

5.1.2. Differentiering

5.1.3. Øvelsesfasen

5.1.4. Gentilnærmelse

5.1.5. Konsoliderting af individualitet og emotionel objektkonstans

6. Stern

6.1. Faser

6.1.1. Den gryende selv (0-2 måneder)

6.1.2. Kerneselv (2-6 måneder)

6.1.3. Det intersubjektive selv (7-15 måneder)

6.1.4. Det verbale selv (15-30 måneder)

6.1.5. Historiernes verden (3-4 år)

6.2. RIG

6.2.1. Skema for social samspil