Projekty 2013

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekty 2013 by Mind Map: Projekty 2013

1. Siedziba

2. Integracja wakacyjna

2.1. Ulotki informacyjne dla pierwszego roku

2.2. Daty spotkań integracyjnych pierwszego roku

2.3. Dyżury podczas przyjmowania dokumentacji

3. Obóz zerowy

4. Otwarta grupa Instytutu na FB

5. Materiały promocyjne

5.1. długopisy

5.2. torby płócienne

6. Strona Internetowa ZSS IINISB

7. Otrzęsiny

8. Umeblowanie siedziby

9. Dzień Otwarty UW

10. Wymiana Komisji Stypendialnej

11. Porządek w papierach Komisji Stypendialnej

12. Wigilia 2013

13. Studenckie FAQ

14. Połowinki