Aardrijkskunde toets 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aardrijkskunde toets 1 by Mind Map: Aardrijkskunde toets 1

1. Wereldburgers

1.1. Rijke landen

1.2. Arme landen

1.2.1. Te weinig scholen

1.2.1.1. Te weinig geld voor het bouwen van scholen.

1.2.1.2. Rijke landbouwers willen geen scholen, zo raken ze de kinderarbeiders kwijt.

1.2.2. Analfabetisme

1.2.2.1. Niet kunnen lezen of schrijven.

1.2.3. Eenzijdige uitvoer

1.2.3.1. Het land voert maar één belangrijk product uit.

1.2.3.1.1. Filipijnen: belangrijkste uitvoer:

1.2.3.2. weinig producten

1.2.3.3. weinig grondstoffen

1.2.4. Vaak een hoog geboortecijfer

1.2.5. Kinderarbeid

1.2.6. Derde wereldlanden

1.2.7. Slechte gezondheidszorg

1.2.7.1. De meeste mensen leven niet zo lang.

1.2.8. Krottenwijken

1.2.8.1. Veel mensen wonen in de stad, in krottenwijken, omdat ze denken daar werk te kunnen krijgen.

2. Indonesië

2.1. Veel eilanden

2.1.1. Java

2.1.1.1. Meest dichtbevolkt

2.1.1.2. Veel mensen werken in landbouw of visserij

2.1.1.3. Hoofdstad: Jakarta

2.1.1.3.1. Miljoenen inwonders

2.1.1.3.2. Grote tegenstellingen

2.2. Veel mensen verhuizen van platteland naar stad.

2.2.1. Industrie komt snel op

2.3. Japan en Indonesië helpen elkaar.

2.4. Tropisch klimaat

2.4.1. Warm en vochtig

2.4.1.1. Hierdoor is rijstbouw goed mogelijk.

2.4.1.1.1. Een rijstveld: "sawa"

2.5. Grote natuurlijke rijkdommen

2.5.1. Aardolie

2.5.2. Aardgas

2.5.3. Tin