Bedrijfsbeheer

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bedrijfsbeheer by Mind Map: Bedrijfsbeheer

1. Verzekeringen

1.1. Begrippen

1.1.1. Premie = Periodieke betaling voor de verzekering

1.1.2. Omnium = All risk

1.1.3. Commissie - krijgt de tussenpersoon die de verzekering regelt

1.1.4. Franchise = "eigen risico"deel wat niet vergoed wordt

1.1.5. Burgerlijke aansprakelijk - Iedereen is verantwoordselijk voor zijn eigen daden (ouders ook voor hun kinderen)

1.1.6. Onderverzekering- waarde van wat je verzekert te laag ingeschat

1.1.7. Familiale verzekering = prive aansprakelijkheids verzekering

1.1.8. Regres - schadevergoeding aan verzekeringsmaatschappij als je een zware fout begaat

1.2. Soorten verzekering

1.2.1. Aansprakelijkheidsverzekering

1.2.2. Zaakschade verzekeringen

1.2.2.1. Brand

1.2.2.2. Omnium

1.2.2.3. Diefstal

1.2.2.4. Transport

1.2.3. Rechtsbijstandsverzekeringen

1.2.4. Personenverzekeringen

2. Wat te doen bij startten van een onderneming

2.1. Persoonlijke voorwaarden: idereen mag starten behalve als:

2.1.1. Je minderjarig bent

2.1.2. En criminele straf hebt (gehad), wettelijk onbekwaam

2.1.3. Faillissement, mag niet oponieuw starten van KvK

2.1.4. Niet handelingsbekwaam, bv mentale beperking

2.1.5. Vreemde nationaliteit, behalve als je een beroepskaart hebt

2.1.6. Je een onverenigbaar beroep hebt, notaris, rechter etc.

2.2. Vestigingsvereisten

2.2.1. Vestigingswet, regelt dat je een basiskennis bedrijfsbeheer hebt

2.2.2. vrije beroepen zoals dokter, dierenarts , advocaat

2.3. Startformaliteiten

2.3.1. Naam kiezen, zichtrekening openen

2.3.2. Ondernemingsloket, inschrijven in de kruispuntbank voor ondernemers

2.3.3. Je krijgt een ondernemings nummer, = BTW nummer

2.3.4. Inschrijven bij het sociaal verzekeringsfonds

2.3.4.1. Sociale bijdragen betalen

2.3.5. Aansluiten bij een ziekenfonds

2.4. Personeel aanwerven en steunmaatregelen

2.4.1. Sociaal secretariaat, regelt lonen, belastinge ets

2.4.2. Inschrijven Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

2.4.3. Kortingen op RSZ

2.5. Vergunningen en reglementeringen

2.5.1. Vergunningen aanvragen:

2.5.1.1. Milieuvergunning

2.5.1.2. Grote verkoopruimtes

2.5.1.3. Sterke dranken

2.5.1.4. Hygieneattest

2.5.1.5. Registratie en erkenning voor aannemer

2.5.1.6. Leurders kaart voor ambulante handel

2.5.1.7. Werken met voeding:

2.5.1.7.1. Toelating FAVV, Federaal Agentsschap Veiligheid Voedselketen

2.5.1.7.2. Voldoen aan HACCP normen

2.5.1.8. Grond kopen

2.5.1.8.1. Bodemattest

2.5.1.8.2. Stedenbouwkundige vergunning

2.5.1.8.3. Eventueel bodemsanering, opgelegd door OVAM

3. Ondernemingsvormen

3.1. Eenmanszaak

3.1.1. Makkelijk en goedkoop op te richten

3.1.2. Snelle beslissingen zonder veel papier werk

3.1.3. Winst komt bij de ondernemer zelf

3.1.4. Meestal eenvoudige boekhouding

3.2. Vennootschap

3.2.1. Soorten

3.2.1.1. BVBA Vennoten zijn familie of vrienden

3.2.1.2. NV , grote vennootschappen veel kapitaal, vaak via de beurs

3.2.1.3. EBVBA kun je alleen oprichten

3.2.1.4. Starters bvba kan zonder veel kapitaal

3.2.1.5. vof , geen financieel plan nodig en vereenvoudigde boekhouding

3.2.2. Voordelen

3.2.2.1. Duidelijke scheiding tussen onderneming en prive vermogen

3.2.2.2. Minder belastingen

3.2.2.3. Alle afspraken duidelijker op papier

3.2.2.4. Opvolging of overname lopen vlotter

3.3. Getrouwd en een onderneming starten? vraag advies bij een notaris: Mogelijkheden:

3.3.1. Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3.3.2. Huwelijkscontract opstellen

3.3.3. Verklaring van onbeslagbaarheid