ak thema 1 mensen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ak thema 1 mensen by Mind Map: ak thema 1 mensen

1. 1a wereldburgers

1.1. Op de wereld wonen zo'n 7 miljard mensen

1.1.1. rijke landen (eerste wereld)

1.1.1.1. Wat hoort bij een rijk land?

1.1.1.1.1. bevolking groeit niet zo snel

1.1.1.1.2. goed onderwijs voor iedereen

1.1.1.1.3. goede gezondheidszorg

1.1.1.1.4. voeren meerdere producten uit

1.1.1.2. voorbeelden van rijke landen

1.1.1.2.1. west- Europa

1.1.1.2.2. VS

1.1.1.2.3. Australië

1.1.1.2.4. Japan

1.1.2. derdewereldlanden

1.1.2.1. Waaraan denk je bij een derdewereldland

1.1.2.1.1. vaak een hoog gebooortecijfer

1.1.2.1.2. weinig scholen

1.1.2.1.3. weinig/ slechte gezondheidszorg (ziekenhuizen, doktoren e.d.)

1.1.2.1.4. kinderarbeid

1.1.2.1.5. analfabetisme

1.1.2.1.6. krottenwijken

1.1.2.1.7. eenzijdige uitvoer

1.1.2.2. voorbeelden van arme landen

1.1.2.2.1. India

1.1.2.2.2. ......

1.1.2.2.3. ......

2. 1b Indonesië

2.1. meer dan 17000 eilanden; 6000 zijn bewoond

2.1.1. Java

2.1.1.1. meest dichtbevolkt

2.1.1.2. veel mensen werken in de landbouw of visserij

2.1.1.3. hoofdstad = Jakarta

2.1.1.3.1. 27 miljoen inwoners

2.1.1.3.2. grote tegenstellingen

2.1.2. Kalimantan

2.1.3. Irian Jaya

2.1.4. Sulawesi

2.1.5. Sumatra

2.1.6. Bali

2.1.7. .....

2.2. veel mensen verhuizen van platteland naar stad

2.2.1. industrie komt op

2.3. Japan en Indonesië helpen elkaar

2.3.1. grondstoffen als aardolie, hout en rubber exporteren naar Japan

2.3.2. Japan helpt Indonesië met opbouwen industrie

2.4. tropisch klimaat

2.4.1. warm en vochtig

2.4.1.1. rijstbouw is goed mogelijk

2.4.1.1.1. Een rijstveld: "sawa"

2.4.2. klimaatdiagram