Informacijsko pretraživanje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informacijsko pretraživanje by Mind Map: Informacijsko pretraživanje

1. integrirani model

1.1. modusi ponašanja

1.1.1. "sampling and selecting

1.1.2. pasivna apsorpcija

1.2. "information foraging"

1.2.1. "information farming" ili "enrichment"

2. modeli

2.1. tradicionalni

2.2. berrypicking

3. razine informacijske potrebe

3.1. instinktivna (visceral)

3.2. svjesna

3.3. formalizirana

3.4. ugrožena

4. oblici pretraživanja

4.1. pretraživanje cjelovitog teksta

4.1.1. slabosti

4.1.1.1. sinonimi

4.1.1.2. različit pravopis

4.1.1.3. skraćenice

4.1.1.4. različiti jezici ili dijalekti

4.1.1.5. homonimi

4.1.1.6. lažni srodnici

4.1.1.7. očemnost (aboutness)

4.1.1.8. razlike u rangiranju rezultata

4.1.1.9. razlike u indeksiranju

4.1.1.10. neprovidan web

4.2. pretraživanje metapodataka

5. oblasti aktivnosti korisnika

5.1. fizička

5.2. fognitivna

5.3. afektivna

6. stadiji procesa pretraživanja informacija

6.1. inicijacija

6.2. odabir

6.3. istraživanje

6.4. formulacija

6.5. prikupljanje

6.6. prezentacija

7. modeli pretraživanja informacija

7.1. aktivno usmjereno

7.1.1. pretraživanje

7.2. aktivno neusmjereno

7.2.1. prebiranje

7.3. neaktivno usmjereno

7.3.1. promatranje

7.4. neaktivno neusmjereno

7.4.1. biti svjestan

8. strategije pretraživanja

8.1. "footnote chasing"

8.2. "citation searching"

8.3. pregledavanje specijaliziranih časopisa

8.4. "skeniranje" područja

8.5. predmetno pretraživanje u zbirkama sažetaka i indeksa, bibliografijama

8.6. pretraživanje prema autoru

9. moduli tražilica ili IR sustava

9.1. funkcija spajanja i traženja

9.2. sposobnost rankiranja

9.3. obrada upita

9.3.1. tokenizacija termina

9.3.2. raščlanjivanje

9.3.3. micanje stop riječi

9.3.4. krnjenje

9.3.5. stvaranje prikaza upita

9.3.6. proširivanje upita

9.3.7. davanje težine

9.4. obrada dokumenta

9.4.1. normalizacija tijeka dokumenta

9.4.2. razlamanje dokumenta na željene pretražive jedinice

9.4.3. izoliranje i metatagiranje dijelova poddokumenta

9.4.4. identifikacija potencijalnih elemenata za indeksiranje

9.4.5. micanje stop riječi

9.4.6. krnjenje termina

9.4.7. vađenje indeksnih unosa

9.4.8. davanje težine

9.4.9. glavna obrnuta datoteka