Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Platon by Mind Map: Platon

1. Influert av

1.1. Sokrates

1.1.1. begrepsanalyse

1.1.2. dialog

1.2. Pythagoras

1.2.1. beundring av matematikk

1.2.2. dualistisk ontologi

1.3. Sofistene

1.3.1. problemstillingene

2. Idélæren

2.1. Det godes Idé

2.1.1. Sollignelsen

2.2. Platons måte å forklare en allmenn definisjon av Sokrates' Dygder

2.3. Platons arche

3. Ontologi

3.1. Alle ting er "etterligninger" av en Idé

3.2. alt har en idé

3.3. verden er todelt (dualisme)

4. Epistemology

4.1. Begreps-referansen

4.1.1. Når vi bruker begreper som "elefant", referer vi til Idéer

4.1.1.1. Medfødte konspter

4.1.2. Gjelder: den fysiske virkelighet

4.1.3. den kulturelle virkelighet

4.1.4. den moralske virkelighet

4.2. Linjelignelsen

4.2.1. 4. Ideer med DGI på topp

4.2.2. 3. Matematikk/geometriske objekter

4.2.3. 2. Vår "virkelighet"

4.2.4. 1. bilder, skygger (innbllning)

4.3. Innsikt i Idéene en forutsetning for kunnskap

5. Statslære

5.1. Henger sammen med Sokrates's Dygd

5.1.1. mennesket fungerer best på sitt mest dygdige

5.1.2. samfunnet balansert harmonisk

5.2. Arbeidsfordeling

5.2.1. etter best menneskelig forutsetning

5.2.2. Harmoni

5.3. Mot demokrati

5.4. Elitestat

5.4.1. "filosofene må bli konger"

5.5. Likestilling

5.5.1. Ideene/dygdene uavhengig av kjønn

5.6. Idealstaten

5.6.1. Gjenspeiler sjelens 3 deler

6. Synet på sjelen

6.1. Slektskap med Idéene

6.2. Det er sjelen som erkjenner

6.2.1. full innsikt ved døden

6.2.2. Fanget i kropp

6.2.3. sjelevandring

6.2.3.1. udødelig/uforanderlig/evig

6.3. dualisme

6.4. Sjelens 3 deler

6.4.1. 1. Tenkning

6.4.2. 2. Vilje

6.4.3. 3. Begjær