Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hume by Mind Map: Hume

1. Kunnskap (Humes "gaffel")

1.1. Fakta

1.1.1. geometri

1.1.2. algebra

1.1.3. aritmetikk

1.1.4. jfr. syntetisk a posteriori

1.2. Begrep

1.2.1. forholdet mellom forestillingene

1.2.1.1. "en appelsin er en frukt"

1.2.1.2. matematikk

1.2.2. jfr. analytisk a priori

1.2.3. hva ligger i våre egne definisjoner (ikke faktiske forhold)

2. Både Hume og Kant:

2.1. kunnskap om naturen bygger på sansene

2.2. mennesket er målestokken for samfunnet og moralen

3. Empirismen

3.1. skeptisk til rasjonalismen

3.1.1. (Descartes)

3.2. "Bøtte"-teorien

3.2.1. jfr. Locke, Aristoteles

3.2.2. kontra Descartes, Platon

3.2.3. tabula rasa

4. Epistemologi

4.1. impressions

4.1.1. sterk og klar

4.1.2. 1. Ytre

4.1.2.1. sensation

4.1.3. 2. Indre

4.1.3.1. reflection

4.1.4. analytisk a posteriori

4.2. ideas

4.2.1. avskygninger (av sanseinntrykk)

4.2.2. 1. Enkle

4.2.2.1. f. eks. kulde

4.2.3. 2. komplekse

4.2.3.1. sammensatte enkle idéer

4.2.3.2. Reduksjonisme (jfr. Descartes)

4.2.4. syntetisk a posteriori

4.3. resultat: erfaringuavhengig viten umulig

4.3.1. kontra Kant

5. Epistemologisk skeptisisme

5.1. kausalitet

5.1.1. Problem: vi kan ikke erfare årsak

5.2. den ytre verden

5.2.1. alt vi har er sanse-intrykkene

5.3. Jeg'et

5.3.1. flyter

5.3.2. samling av oppfatninger

5.4. induksjon

5.4.1. regress av erfaring

5.4.2. eller faktasannhet som begrep

5.4.3. fra deskriptive til det normative

5.4.3.1. "er" til "bør"

6. Etikk

6.1. Emotivisme

6.1.1. Moral knyttet opp mot emosjonelle raksjoner

6.2. ikke en morallov

6.3. Moralske vurderinger ikke-kognitive

6.3.1. ville i så fall medført induktivisme

6.4. relativistisk?

6.4.1. nei, det finnes en moralsk sans

6.4.2. common sense

6.5. mennesker mer innstinktiv og mindre rasjonell enn vi liker å tro