Logikk og argumentasjonslære

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Logikk og argumentasjonslære by Mind Map: Logikk og argumentasjonslære

1. Formal logikk

1.1. Aristoteles

1.1.1. syllogisme

2. Deduktivisme

2.1. deduktivt-nomologisk

2.1.1. lovmessig, utledelse

2.1.2. problem: lovene er bygd opp av hypoteser

2.1.2.1. jrf. Hume

2.2. aksiomatisk-deduktive system

2.2.1. jrf. Aristoteles

2.2.2. jfr. Descartes ønske om å underbygge kunnskapen et sikkert grunnlag

2.2.3. jfr. Euklid

2.2.4. Men, ingen ny kunnskap (begrenset av rammeverk)

2.3. hypotetisk-deduktiv metode

2.3.1. 1. gjett

2.3.2. 2. deduser

2.3.3. 3. test/kontroller

2.3.4. 4. bekreft/avkreft

3. Logisk positivisme

3.1. epistemologisk:

3.1.1. forbinder utsagns mening med verifiserbarhet

3.1.2. metafysikk umulig

4. Demarkasjonsproblematikk

4.1. verifiserbarhet

4.1.1. logisk positivisme

4.1.2. Enten analytisk (matematikk, logikk)

4.1.3. eller syntetisk (empirisk prøvbart)

4.1.4. kognitivitets problematikk

4.1.4.1. jfr. Hume

4.2. falsifiserbarhet

4.2.1. Popper