ทรัพยากรธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรธรรมชาติ by Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดิน

2. น้ำ

2.1. แร่

3. ป่า

3.1. ปัญหา

3.1.1. ตัดต้นไม้

3.1.1.1. เผาป่าไม้

3.1.2. สาเหตุุ