Segment

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Segment by Mind Map: Segment

1. Najrizikovejší / Perspektívni/Kupujúci

1.1. 1 OM

1.2. vyššie percento nových OP (16% oproti 8% OP do 2 rokov vzťahu)

1.3. má KV a úsporu

1.4. trocha horšia bonita

1.5. reagovali na LED

1.6. 61 % platieb na pokladni z celku

1.7. vyššie percento efakt (6% oproti 3% )

1.8. EE spotreba 2,9 MWh

1.9. TOP CV

2. Cenovo senzistívni - aktívni

2.1. 1 OM

2.2. nemá KV

2.3. má úsporu do 20 mesiacov

2.4. 56 % kontaktovalo VSE

2.5. spotreba EE 3,2 MWh

2.6. prevažne z väčších dedín 60% OP

2.7. TOP CV

3. Cenovo senzitívni - neaktívni

3.1. 1 OM

3.2. má úsporu alebo KV nad 20 mesiacov

3.3. 32% kontaktovalo VSE

3.4. spotreba EE 2 MWh

3.5. mesto 52%

3.6. dlhšie s VSE ako median

3.7. Hodnotní D1 s EE

3.8. TOP CV

4. Neaktívni

4.1. 80% nekontaktovalo VSE

4.2. 80% s dĺžkou vzťahu nad 8 rokov

4.3. D1 Bez EE

5. Hodnotní

5.1. GAS mimo D1

5.2. EE spotreba 3 MWh

6. Noví

6.1. OP bez spotreby

6.2. dĺžka vzťahu do 1 roka

7. Mestskí chatári

7.1. 2 OM

7.2. spotreba EE 2,6 MWh

7.3. 75% z mesta

7.4. Efaktúra (5%)

7.5. nad 8 rokov vzťahu

7.6. TOP CV