Plan Stategiczny

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan Stategiczny by Mind Map: Plan Stategiczny

1. Identyfikacja studentów z uczelnią

1.1. Bluzy PWr

1.2. Gadżety PWr w sprzedaży

2. Kultura

2.1. aktywizacja studentów

2.1.1. akademiki

2.1.1.1. Cykliczne koncerty zespołów studenckich w klubie Bajer

2.1.2. uczelnia

2.1.2.1. Gra challange accepted

2.1.2.2. Informator o możliwościach kulturalnych jakie daje uczelnia

2.2. organizacja wydarzeń studenckicj

2.2.1. Juwenalia

2.2.2. PWr Party

2.2.3. Bale

2.2.3.1. Sylwester PWr

2.2.3.2. Rozpoczęcie semestru

2.2.4. Otrzęsiny

2.2.5. Obóz studentów PWr

2.3. Promowanie wizerunku kulturalnego studenta

2.3.1. Qlturalia, czyli juwenalia z kulturą

3. wspieranie działalności studenckiej

3.1. organizacja wydarzeń

3.1.1. DAS

3.1.2. sFAS

3.1.3. FAS

3.2. dokumantacja

3.2.1. spis środków trwałych

3.2.2. regulamin UOS

3.2.3. bieżca lista kontaktowa do działających podmiotów

3.3. współpraca ze studenckimi org miedzynarodowymi

4. Sekcje i komisje

4.1. 4s

4.1.1. rozwój sekcji

4.1.1.1. rekrutacja

4.1.1.2. warsztat train the trainer

4.1.2. utrzymanie sekcji

4.1.2.1. zbudowanie regulaminu

4.1.2.2. stworzenie zespołu

4.1.2.2.1. integracja obecnych członków

5. Poprawa jakości kształcenia

5.1. Wymiana wiedzy

5.1.1. Narady posesyjne(W4)

5.2. Relacja mistrz-uczeń

5.2.1. Debaty

5.3. Jak się uczyć

5.3.1. badania

5.3.2. opracowania

5.3.3. szkolenia

5.4. Szkolenia z Praw i Obowiązków studenta

5.5. Doglądanie przebiegu procesu zapewniania jakości kształcenia na wydziałach oraz dbałość o sprawy studenckie

5.5.1. kolegia samorządowo dziekańskie

5.5.2. doglądanie harmonogramu sesji

5.5.3. narady posesyjne

5.5.4. rady wydziałowe

5.6. Kreowanie postawy ambitnego studenta

5.6.1. Akcje informacyjne

5.6.2. Wieczór z profesorem

5.6.3. Ankietyzacja

6. Działalność podstawowa

6.1. Uczestnictwo w senatach

6.2. Spotkania parlamentu

6.3. spotkania prezydium

6.4. Monitorowanie zmian w dokumentach

6.4.1. PSW

6.4.2. Regulamin Studiów

6.4.3. Statut Uczelni

6.4.4. Umowa student - Uczelnia

7. Organizacja pracy

7.1. Zarządzanie wiedzą

7.1.1. Kreowanie liderów

7.1.2. Zbudowanie systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą

7.1.3. Pisanie poradników projektowych

7.2. Systemyzacja projektów

7.2.1. Planowanie projektów w czasie

7.2.2. Kalendarz projektów

7.3. Aktywizacja i integracja samorządów wydziałowych i parmamentu

7.3.1. parlament wyjazdowy

7.3.2. Imprezy kulturalne

7.4. Wsparcie WRSS w działalności

7.4.1. Poradniki i rozwiązania gotowe do wdrożenia

7.4.2. szkolenia i debaty

8. Stypendia i Pomoc Materialna

8.1. Pomoc Socjalna

8.1.1. monitorowanie zmian w dokumentach

8.1.2. akcje promocyjne wśród studentów

8.1.3. scentralizowany system informacyjno-doradczy

8.1.4. kontrolowanie bieżących kwestii związanych z tematyką

8.2. Akademiki

8.2.1. współpraca z Działem Domów Studenckich

8.2.2. doglądanie kwestii remontów akademików

8.3. Stypendia

8.3.1. Współpraca z Działem Pomocy Socjalnej

8.3.2. Szkolenia dla wydziałowych komisji stypendialnych

9. Promocja Samorządu Studenckiego

9.1. Cyfryzacja

9.1.1. Budowa portalu z praktykami

9.1.2. Stworzenie zintegrowanego portalu samorządu

9.1.3. nowa strona Samorządu

9.1.4. system e-wyborów

9.2. Wizerunek Samorządu

9.2.1. Wobec władz uczelni

9.2.1.1. Pozycja SS na uczelni

9.2.1.2. współpraca z działem studenckim

9.2.2. Wśród studentów

9.2.2.1. Konkursy na FB

9.2.2.2. Organizacja imprez pod studentów

9.2.2.3. Prace dyplomowe pod firmy

9.2.2.4. Wydarzenia na akademikach

9.2.3. Zewnętrznie

9.2.3.1. WISS

9.2.3.2. Budowanie pozycji w PSRP

9.2.4. Kontakty z firmami zewnętrznymi

9.2.5. Wśród organizacji studenckich

9.2.5.1. Pomoc ze sponsorami

9.2.5.2. Pomoc z promocją

9.2.5.3. Wieksza ilosc miejsc na plakaty i bannery