Projekty 2015

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekty 2015 by Mind Map: Projekty 2015

1. Obóz zerowy

1.1. wybór terminu

1.2. miejsce

1.3. transport

1.4. dofinansowanie

1.5. zgłoszenia

1.5.1. brak chętnych

2. Wieczorki filmowe

2.1. zgoda dyrekcji i zajęcie sali

2.2. wybór filmów

2.3. promocja

2.4. przygotowanie sprzętu

2.5. wybór terminu

3. Konferencje

3.1. Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek

3.1.1. 21.10.2014

3.2. DARIAH

3.2.1. 27 listopada 2014

3.3. "Magia kongra Nauka" - różne oblicza fantastyki

3.4. Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian

4. Wybory samorządowe

4.1. wybór terminu

4.2. złożenie wniosku do komisji wyborczej

4.3. komisja skrutacyjna

4.4. przeprowadzenie wyborów

5. Nabór do sekcji samorządowych

5.1. Sekcja socjalna

5.2. Sekcja integracyjna

5.3. Sekcja informacyjno-promocyjna

5.4. Sekcja naukowa

5.5. sekcja dydaktyczna

6. Powołanie nowej Komisji Stypendialnej

6.1. Skład

6.2. Wniosek

6.3. Uprawnienia

6.4. Wydruk dyżurów

6.5. Info na stronie i FB

7. Wdrożenie nowych studentów - FB i mail

8. Współpraca z instytucjami kultury

8.1. Teatry

8.1.1. Teatr Capitol

9. Wigilia 2014

9.1. rezerwacja sali i terminu

9.2. przygotowania

9.3. catering

10. Regulamin Samorządu IINISB

11. Aktualizacja studenckiego FAQ

12. Zmiany administracyjne - konsultacje