Формалізація (застосовується при використанні математичних методів...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Формалізація (застосовується при використанні математичних методів у проектуванні) by Mind Map: Формалізація                (застосовується при використанні математичних методів у проектуванні)

1. Основні визначення

1.1. Об'єкт

1.1.1. деяка частина навколишнього світу, розглянутого людиною як єдине ціле. Кожен об'єкт має власне ім'я та параметри.

1.2. Параметр

1.2.1. ознака або величина, що характеризує будь-яку властивість об'єкта і може приймати різні значення

1.3. Середовище

1.3.1. умова існування об'єкта

1.4. Операція

1.4.1. дія, що змінює властивість об'єкта

1.5. Система

1.5.1. сукупність взаємопов'язаних об'єктів, що сприймаються як єдине ціле

1.6. Структура

1.6.1. склад системи,, властивості її елементів, їх відносини і зв'язки між ними

2. Математичні методи

2.1. Аналітичний

2.2. Графічний

2.3. Числові

2.3.1. Диференційні рівняння

2.3.2. Інтегрування

2.3.3. Методи математичного аналізу

2.3.4. тощо

3. Основні етапи розв'язання задач

3.1. 1. Постановка (математичне формулювання) завдання, розробка математичної моделі.

3.2. 2. Вибір методучисельного вирішення задач

3.3. 3. Розробка алгоритму вирішення і структури даних.

3.4. 4. Складання програми - реалізація алгоритму на вхідній мові.

3.5. 5. Введення програми в пам'ять комп'ютера

3.6. 6. Відлагодження програми на контрольному прикладі

3.7. 7. Підготовка і запис початкових данних

3.8. 8. Вирішення задачі на ПК, аналіз і оформлення результатів