Meervoudige intelligentie

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Meervoudige intelligentie by Mind Map: Meervoudige intelligentie

1. Interpersoonlijke ( samensterk)

1.1. goed in samenwerken

1.2. groepsopdrachten

1.3. leren van elkaar

1.4. praat veel

1.5. bemiddelen

2. Intraperoonlijke ( zelfsterk)

2.1. Hechte vriendschappen

2.2. Nadenken

2.3. Silte

2.4. Op zichzelf gericht.

3. Verbaal - linguïstische (woordsterk)

3.1. leest graag

3.2. vertelt

4. Lichamelijk-kinetische ( bewegingssterk)

4.1. Sportief

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. beweegt graag

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. leren door te doen

5. Muziekaal - ritmisch

5.1. Horen

5.2. Houdt van ritme

5.3. kan muziek maken

5.4. muziekintrument

6. Logische- mathematisch ( rekensterk)

6.1. rekent graag

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. analyseert

6.3. patronen

7. Visueel-ruimtelijk ( beeldsterk)

7.1. gevoelig

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. kan goed visualiseren

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. plaatjes onthouden

7.3.1. KPI's