DOFA - Projektledelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DOFA - Projektledelse by Mind Map: DOFA  - Projektledelse

1. Projekttyper? Kendetegn

1.1. Gruppe 1

1.2. Gruppe 2

1.3. Gruppe 3

1.4. Gruppe 4

1.5. Gruppe 5

2. Mål

3. Interessenter

3.1. Gruppe 2

3.2. Gruppe 4

3.3. Gruppe 3

3.3.1. Hvem er de (identificering af interessenter

3.3.1.1. opad

3.3.1.2. nedad

3.3.1.3. henad

3.3.1.4. udad

3.3.2. Hvem er vigtig (diagram for indflydelse og medvirken

3.3.2.1. gidsel

3.3.2.2. ressourceperson

3.3.2.3. ekstern

3.3.2.4. grå eminencer

3.3.3. Hvad ønsker de (det dobbelte bogholderi)

3.3.3.1. fordele

3.3.3.2. ulemper

3.3.4. Hvad gør vi (Kommunikation former)

3.3.4.1. gidsel

3.3.4.1.1. informeres

3.3.4.2. ekstern

3.3.4.2.1. orienteres

3.3.4.3. grå eminencer

3.3.4.3.1. informeres

3.3.4.3.2. bør høres

3.3.4.4. ressourceperson

3.3.4.4.1. involveres

3.3.5. Hvem laver analysen

3.3.5.1. projektgruppen

3.4. Gruppe 1

3.4.1. Identificering af interessenter, hvem er gidsler, ressourcepersoner, eksterne og fra den grå eminence.

3.4.2. Kommunikation til målrettet interessentgruppe

3.4.3. Afstemning af krav og forventninger i forhold til interessantgruppen.

3.4.4. Hvad er der gjort for at forebygge mulige interessekonflikter?

3.4.5. Hvilke interessenter har påtaget sig ejerskab?