5.kl matematik TJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
5.kl matematik TJ by Mind Map: 5.kl matematik TJ

1. Titalssystemet

1.1. Kommaet deler hele og dem der er under en hel.

1.2. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3. positionssystem

1.3.1. alt efter hvilken position et tal står i har tallet forskellig værdi

1.4. Videosamling

1.4.1. positionssystemet

1.4.2. Titalssystemet

2. Matematiske redskaber

2.1. Passer: Til at tegne cirkler.

2.2. vinkelmåler: bruges til at måle og afsætte vinkler

3. Brøker

3.1. begreber

3.1.1. Tæller

3.1.2. Nævner

3.1.3. Brøkstreg

3.1.4. forlænge

3.1.5. forkorte

3.1.6. Fællesnævner

3.2. metoder

3.2.1. at finde en fællesnævner

3.3. Videosamling

3.3.1. Brøker

3.3.2. Brøker - plus og minus

3.3.3. Brøker - forlænge og forkorte

3.3.4. Brøker - forlænge og forkorte

4. koordinatsystemet

4.1. X-aksen / 1.-aksen

4.2. Y- aksen / 2. - aksen

4.3. 1. kvadrant: ( + , + )

4.4. 2. kvadrant ( - , + )

4.5. 3. kvadrant ( - , - )

4.6. 4. kvadrant ( + , - )

4.7. Videosamling

4.7.1. koordinatsystemet

5. geometri

5.1. polygoner

5.1.1. trakanter

5.1.1.1. vinkelsum = 180 grader

5.1.1.2. tre sider og tre vinkler

5.1.2. firkanter

5.1.3. videosamling

5.1.3.1. trekant

5.2. Cirklen

5.2.1. Begreber

5.2.1.1. Centrum

5.2.1.2. Diameter: Den streg der går fra cirkelperiferien gennem centrum til cirkelperiferien

5.2.1.3. Radius: Fra midten af ciklen til cirkelperiferien

5.2.1.4. Cirkleperiferien: den streg der udgør selve cirklen

5.2.2. videosamling

5.2.2.1. nr 1

5.2.2.2. nr 2

5.3. Videosamling

5.3.1. polygoner

5.3.2. geometri - trekanten

6. Rumfang

6.1. R= l x b x h Rumfang = længde gange bredde gange højde

6.2. Overfaldeareal: Arealet af siderne lagt sammen.

6.3. Videosamling

6.3.1. Rumfang af en kasse

6.3.2. Rumfang af en kasse

6.3.3. Rumfang af en prisme

6.3.4. Rumfang af en cylinder