בחירות בישראל 2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
בחירות בישראל 2015 by Mind Map: בחירות בישראל 2015

1. העמקת שסעים

1.1. הצפת הפערים בין האוכלוסיות השונות

1.2. בין מי למי?

2. לא כל הקלפיות נגישות לנכים

2.1. עליית הגזענות בין הקבוצות

3. קוטביות בין פלחי אוכלוסיה

3.1. השפעה על הבוחר בתעמולת בחירות

3.1.1. אי קיום טוהר הבחירות

4. פלורליזם

5. סובלנות

6. אי שוויון

7. רב תרבותיות

8. חלק גדול של האזרחים אינם ממשים את זכותם להצביע

9. יצירת אי שיויון