Bröderna Lejonhärta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bröderna Lejonhärta by Mind Map: Bröderna Lejonhärta

1. NATIONALISM/KONSERVATISM

2. INTERNATIONALISM/SOCIALISM

2.1. Finns inga pengar i Körsbärsdalen, man delar på allting. Socialistiskt?

2.1.1. 9 av 10 bönor ska gå till Tengil, marxistiskt? -detta skulle i så fall ställa det marxistiska som något negativt, vilket skulle vara motsatsen till utopin i Körsbärsdalen, där man kan argumentera att socialistiska element ingår.

2.1.1.1. Tengil menar att människorna i Törnrosdalen ska vara glada att få jobba för honom

3. VIETNAMKRIGET

3.1. Törnrosdalen

3.1.1. Sydvietnam

3.1.1.1. Tengil (Nixon) kommer och bygger muren för att skydda befolkningen i Törnrosdalen (Hamlet Program)

3.1.1.2. Amerikanarna försöker döda dem (gerillakrigarna) som gömmer sig i törnrosdalen

3.1.1.3. Tengil har Katla för att förgöra de som är mot honom = Nixon med flygräder

3.2. Körsbärsdalen

3.2.1. Nordvietnam

3.2.1.1. Gerillakrigarna gömmer sig i Törnorsdalen

3.2.2. Jossi är Mao, förråder lol

3.2.3. Ho Chi Minh trail (Snirkliga stigar i bergen)

3.3. Varken Tengil (SV) eller Körsbärsdalen (NV) vinner

4. SOVJET

4.1. Berlinmuren- muren runt Törnrosdalen. Jonatan gräver en tunnel precis som Östtyskar gjorde.

4.2. "Av tio bönor på din åker tar Tengil nio" (s.126), höga skatter eller Marxism?

4.3. Folk i Törnrosdalen är hungriga och det är ett lågt utbud av mat, det stämmer överens med Sovjet. "Tänk att bli mätt" (s.122). Skorpan kommer med en fårfijol vilket kan ses som materia som finns i Väst men inte i Öst.

4.4. Nangijala är ska vara den perfekta världen men det är det inte, detta kan jämföras med hur Sovjet var en marxistisk stat men inte en marxistisk utopi.

4.5. Tengils närvaro i Törnrosdalen kan jämföras med Sovjets närvaro i Östeuropa.

5. ÖSTEUROPA/VÄSTEUROPA

5.1. Muren runt Törnrosdalen / Tengils kontroll

5.1.1. Sovjetunionens mål att isolera Östeuropa från Västeuropas inflytande

5.2. "Hemskt var det också att se hur det stod till med människorna i Törnrosdalen, hur bleka och utsvultna och olyckliga de var..." (sid. 105). Kontrasten mellan Körsbärsdalen och Törnrosdalen

5.2.1. Skillnaden mellan levnadsförhållanden i Öst- och Västeuropa

5.3. Valet av Sofia som ledare för motståndsrörelsen i Körsbärsdalen

5.4. Motståndsrörelsen i öst: Oftast unga män valde att ta upp kampen för friheten

6. KALLA KRIGET

6.1. Jonatan och Tengil kan ses som representanter för USA och Sovjetunionen

6.2. Törnrosdalen och Körsbärsdalen kan ses som gestaltningar för öst och väst Tyskland

6.3. Muren som omfamnar Törnrosdalen kan ses som Berlinmuren "För där gick en mur runt hela Törnrosdalen, en hög mur som Tengil hade tvingat människorna där att bygga, eftersom han ville ha dom till trälar i evig fångenskap" (s.103)

6.4. "Borta i Karmanjaka (Sovjetunionen) tronar tyrannen" (ur Äventyr och äppelblom, s.246)

6.5. "Här hade människorna förut i alla tider färdats fritt mellan dalarna, nu fanns där bara en stängd port, och man måste vara Tengilsman för att komma igenom" (s.103)