HOLOKAUST

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOLOKAUST by Mind Map: HOLOKAUST

1. Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr Józsefem Antallem oraz razem z Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr Miklósem Beresztóczym, biskupem w Vác – ks. dr. Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem Jusztiniánem kardynałem Serédi pomógł utworzyć sierociniec w miejscowości Vác pod Budapesztem, który oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów.

2. Henryk Sławik

2.1. Kim był, czym się zasłużył?

3. Leon Śliwiński

3.1. Kim był, czym się zasłużył?

3.2. Leon Śliwiński (ur. 1929) jako 12-latek wyprowadził z kieleckiego getta, do którego przemycał żywność, Dawida Friedmana – kolegę z podwórka, z okresu, gdy rodziny obu chłopców żyły w dobrosąsiedzkich stosunkach w kamienicy przy ul. Leśnej 5. Ojciec Leona postarał się o aryjską metrykę dla Dawida na nazwisko Zygmunt Śliwiński. Jako „kuzyn z Warszawy” Dawid-Zygmunt wychowywał się u Śliwińskich do końca wojny. Przeżył ją jako jedyny ze swojej czteroosobowej rodziny. W 1946 r. wyjechał do Izraela i tam żyje. Leon Śliwiński za swój bohaterski czyn otrzymał medal "Sprawiedliwy wśród narodów świata" w 1993 roku. Dwa lata wcześniej ten tytuł otrzymali jego rodzice.

4. Irena Stanisława Sendlerowa

4.1. Kim była, czym sie zasłużyła?

4.2. Polska działaczka społeczna i charytatywna, od 1942 członek Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.Zaczęła pomagać Żydom długo przed powstaniem getta warszawskiego. W grudniu 1942 świeżo utworzona Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej miała przepustkę do getta, gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako znak solidarności z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród społeczności getta. Współpracowała z polską organizacją pomocową działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie.

5. Oskar Schindler

5.1. Kim był, czym się zasłużył?

5.2. Niemiecki przedsiębiorca, który uratował swoich żydowskich robotników przymusowych przed zagładą w obozach koncentracyjnych.Schindlerowi udało się w październiku 1944 roku przenieść 1200 „pracowników” do fabryki w Brünnlitz w Okręgu Rzeszy Kraj Sudetów (dzisiaj Brněnec w Czechach), a gdy transport został po drodze skierowany do obozu w Auschwitz-Birkenau, zdołał ich stamtąd wydostać. Brünnlitz zostało wyzwolone w maju 1945 roku.