Eco-systeem van de virtuele klas (open)

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eco-systeem van de virtuele klas (open) by Mind Map: Eco-systeem van de virtuele klas (open)

1. Werkvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van externe tools

1.1. Google Forms

1.2. Socrative

1.3. Mentimeter

1.4. Fauxflash

1.5. Textivate

1.6. Mindmeister

1.7. Instagrok

1.8. Pinnion

1.9. Scriblink

1.10. Stixy

1.11. polleverywhere

1.12. Sketchtoy

1.13. Easel.ly

1.14. etc.

2. Werkvormen bij uitstek geschikt voor de VK

2.1. Beeldvorming creeren

2.2. Opinievorming

2.3. Besluitvorming

2.4. Co-creatie

2.5. peer-to-peer activiteiten

2.6. samenwerken

2.7. Elkaar Inspireren/motiveren

3. Voowaarden

3.1. Technische voorwaarden

3.1.1. Goede internetverbinding

3.1.2. recente computer, headset, webcam

3.1.3. Kunnen updaten en problemen opsporen

3.2. Voorwaarden mensen

3.2.1. Docenten scholing

3.2.1.1. Didactiek VK

3.2.1.2. Maken van VIDEO/opnamen

3.2.1.3. Werken met nieuwe begrippen en concepten

3.2.2. Studenten scholing

3.2.2.1. techniek

3.2.2.2. vaardigheden; presenteren, werken in groepen

3.3. Infrastrastructuur

3.3.1. Software virtuele klassen

3.3.2. ELO, LMS

3.4. Functioneel beheer

3.4.1. Goede headsets, webcams

3.4.2. Problemen met computers studenten en docenten, schoonmaken en updaten

4. Didactiek

4.1. Docent als facilitator, andere rol

4.2. Studenten : Digital natives leren anders

4.3. Online gereedschappen

4.4. Lesontwerp

4.4.1. Contentspecialist

4.4.2. Instructional designer

4.5. Formatieve toetsing

4.6. Summatieve toetsing

4.7. De grootste vijanden van de virtuele klas

4.7.1. Saaiheid

4.7.2. Gebrek aan instructie

4.7.3. Gebrek aan technische vaardigheden

4.7.4. Gebrek aan vaardigheden zoals het woord nemen

4.7.5. gebrekkige voorbereiding

4.7.6. geen gebruik maken van visuele middelen

5. Leermanifest

5.1. Welke uitgangspunten voor leren in de VK hanteer je?

5.1.1. Praktijkgericht

5.1.2. Effectief

5.1.3. Uitdagend

5.1.4. ......

6. Voordelen van de virtuele klas? & DE ESSENTIE

6.1. Specialistische opleiding

6.2. Extra contact uren

6.3. Samenwerken op afstand is makkelijk in de VK

6.4. Lessen verlopen gestructureerd daarom vaak effectiever

6.5. SAMEN WERKEN

6.5.1. one-to-many

6.5.2. many-to-many

6.5.3. Zie ook online didactiek

6.6. Makkelijk dingen 'laten zien', die soms niet toegankelijk zijn, (bv. operatiekamer)

6.7. Externe experts kunnen makkelijk en goedkoop 'ingevlogen' worden.

6.8. Interactiviteit van de virtuele klas bepaalt meerwaarde t.o.v. video of kennisclip

7. Bronnen

7.1. Horizon Report

7.2. Watson

7.3. Kivunja

7.4. Dyhme.com

7.5. Handbook for educators

8. Formele kaders

8.1. Accreditatie

8.2. Kaders Opleiding

9. Begrippenkader

9.1. virtuele klas

9.2. webinar

9.3. weblecture

9.4. webcast

10. Welke Resultaten streef je na in de VK?

10.1. Effectiviteit op de werkvloer

10.2. Effect en tevredenheidbeleving

10.3. Motivatie van lerenden

10.4. Leerresultaten

10.5. Resultaten van didactische aanpak

11. Nadelen van de VK

11.1. Interactie is minder spontaan

11.2. afhankelijk van techniek

11.3. basiskennis van techniek en vaardigheden nodig voor studenten

11.4. Docent moet lessen anders ontwerpen