SPS live & online activiteiten BEGRIPPENKADER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SPS live & online activiteiten BEGRIPPENKADER by Mind Map: SPS live & online activiteiten BEGRIPPENKADER

1. Begrippenkader

2. Overig

2.1. Waar hebben we het over?

2.1.1. 1-op-1 leer-werk-sessies online in BB collaborate

2.1.2. Skypesessies

2.1.3. Zelfstandig werken studenten online in kleine groepjes

2.1.4. Chatsessies

2.1.5. Tweetchats

2.1.6. Google Hangouts?

2.1.7. e-coaching

2.2. Kenmerken

2.2.1. 1-op-1 of maximaal 5

2.2.2. Ieder gebruikt software, apps en divices die zij /hij prettig vindt.

2.3. Functies

2.3.1. Self-directed Learning

2.3.2. Overleg

2.3.3. Coaching

2.3.4. Service & support

2.3.5. Marketing en voorlichting

2.3.6. Studiebegeleiding

2.4. Groepsgrootte

2.4.1. 2-5

2.5. Software & gereedschappen

2.5.1. BB Collaborate Ultra

2.5.2. Skype

2.5.3. Facetime

2.5.4. e.d.

2.5.5. Content & tools

2.5.5.1. Audio en video voor allen

2.5.5.2. mogelijkheid tot het maken van opnamen

2.6. Context

2.6.1. Als onderdeel van Blended traject

2.6.2. Samenwerken online

2.6.3. Stageoverleg

2.6.4. Als onderdeel studiebegeleiding

2.7. Service & support

2.7.1. Basiscursus op BB over gebruik tools

2.8. Look & Feel

2.8.1. Niet echt belangrijk

3. Grote webinars

3.1. Waar hebben we het over?

3.1.1. Live video op de werkplek

3.1.2. Online hoor- of werkcolleges

3.1.3. Webinar met externe sprekers

3.1.4. Webinar voo externe deelnemers

3.1.5. Webinar voor interne studenten

3.1.6. Webinars voor interne docenten

3.1.7. Webinars voor interne medewerkers

3.2. Kenmerken

3.2.1. On-2-many

3.2.2. Groot bereik

3.2.3. Meestal eenmalig of in serie

3.3. Functies & context

3.3.1. Web-based seminar

3.3.2. Online college

3.3.3. Case-study webinar

3.3.4. Werkplek Webinar.

3.3.4.1. Externe sprekers uitnodigen, interviewen of video op de werkplek integreren in webinar e.d.

3.3.5. Interactief debat webinar

3.3.5.1. Aan de hand van een vraagstelling of stelling sprekers uitnodigen en deelnemers

3.3.6. Problem-solving webinar

3.3.6.1. Aan de hand van probleemstellingen worden sprekers en deelnemers uitgedaagd om mee te werken aan een oplossing.

3.3.7. Introductie webinar

3.3.7.1. Het introduceren van een product of dienst, van een nieuwe docent, een nieuwe werkgroep, een nieuwe visie kan heel goed in een webinar gebeuren. Direct kan gevraagd worden of met nog tips en tops heeft voor deze nieuwe dienst.

3.3.8. Crowd-soursing webinar

3.3.8.1. Wat weten de deelnemers over een bepaald onderwerp en hoe kunnen ze deze kennis expliciet maken. Doe het per webinar en bedenk vooraf hoe je er mee verder gaat.

3.3.9. Durf-te-vragen webinar

3.3.10. Update webinar

3.3.10.1. Net zoiets als een emil nieuwsbrief, maar dan in de vorm van een Nieuwsflits webinar. Gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van aanvullingen.

3.3.11. Met behulp van externe tools en/of Sociale media kan de impact van het webinar groter zijn

3.3.12. Serie webinars met een thema

3.3.13. Onderdeel van een Blended leerproject, bijvoorbeeld kick-off

3.3.14. Hybride college, dus webinar als onderdeel van live college

3.3.15. Webinar als facultatief college

3.3.16. Voorbereiding van examens (in het groot)

3.3.17. Introductie studiebegeleiding

3.4. Groepsgrootte

3.4.1. 50 en meer

3.5. Software

3.5.1. Blackboard Collaborate Ultra

3.5.1.1. Content & tools die je kan gebruiken

3.5.1.1.1. Powerpointpresentatie

3.5.1.1.2. Bureaublad delen

3.5.1.1.3. Whiteboard

3.5.1.1.4. Opnamen maken

3.5.1.2. Interactie

3.5.1.2.1. Chat

3.5.1.2.2. Whiteboard

3.5.1.2.3. Hand opsteken

3.5.1.2.4. Annotatie?

3.5.2. Polling

3.5.2.1. Kahoot

3.5.2.2. Mentimeter

3.5.2.3. GoSoapbox

3.5.2.4. Shakespeak

3.5.2.5. Socrative

3.5.2.6. Poll everywhere

3.5.2.7. Quizlet

3.6. Service & support

3.6.1. Studio gebruik

3.6.2. Webinar assistent techniek

3.6.3. Ondersteuning bij ontwerp script (effectiviteit)

3.6.4. Voorbereidingspakket sprekers

3.6.5. Altijd DRY-run

3.7. Look & Feel

3.7.1. Look & Feel dient voldoende aandacht te krijgen van alle content, opbouw verhaal, interactie, moderation. Representatie van Saxion speelt hier een grote rol.

4. Online & interactieve leer sessies

4.1. Waar hebben we het over?

4.1.1. Online leersessie in de virtuele klas

4.1.2. Online & interactieve training

4.1.3. Hybride leersessies (online & offline tegelijktijd)

4.1.4. Studiebegeleiding

4.1.5. Stagebegeleiding in groep

4.2. Kenmerken

4.2.1. Groepen kleiner dan 50

4.2.2. Veel interactie

4.2.3. werken in groepen

4.2.4. Vooral intern gebruikt, binnen Saxion

4.3. Functies & context

4.3.1. Als facultatief onderdeel

4.3.2. Onderdeel van specialisme

4.3.3. Korte cursus

4.3.4. Onderdeel Blended leertraject

4.3.5. Les

4.3.6. Studiebegeleiding

4.3.7. Werken in groepen

4.3.8. Live discussie & debat

4.3.9. Problem-based Learning

4.3.10. Activatie van studenten

4.3.11. Facultatieve lessen

4.3.12. Praktijkgericht leren met mensen uit het werkveld

4.3.13. Als onderdeel van een blended Leertraject

4.3.14. Eindpresentatie of examen

4.3.15. Online workshop DIY

4.3.16. Peer-2-peer activiteiten

4.4. Groepsgrootte

4.4.1. tussen 5 en 50

4.5. Software

4.5.1. Werken in groepen

4.5.2. BBC Ultra

4.5.2.1. Content

4.5.2.1.1. PPT

4.5.2.1.2. Whiteboard

4.5.2.2. interactie

4.5.2.2.1. chat

4.5.2.2.2. hand opsteken

4.5.2.2.3. whiteboard

4.5.2.3. overig

4.5.2.3.1. Mogelijkheid tot het maken van opnamen

4.5.3. Polling

4.5.3.1. Kahoot

4.5.3.2. Mentimeter

4.5.3.3. GoSoapbox

4.5.3.4. Shakespeak

4.5.3.5. Socrative

4.5.3.6. Poll everywhere

4.5.3.7. Quizlet

4.6. Service & support

4.6.1. Training voor docenten

4.6.1.1. A-synchroon

4.6.1.2. Synchroon

4.6.2. Training studenten

4.6.2.1. Synchroon

4.6.2.2. A-synchroon

4.6.3. Functioneel beheerders

4.6.4. Online spreekuren

4.6.5. Zandbaksessies -expirimenteel

4.7. Look & Feel

4.7.1. Lesmateriaal volgens normen

5. GEBRUIKSAANWIJZING

5.1. Vul aan en zet je initialen achter je aanvulling