Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zorg by Mind Map: Zorg

1. Ziekenhuis

1.1. 1e hulp

1.2. Alle leeftijden

1.3. fysio

1.4. bloedprikken

1.5. operaties

1.6. bevallingen

1.7. afdelingen/specialisaties

2. verzorgingshuis

2.1. oudere mensen(bejaard)

2.2. Dementie

2.3. hulp bij adl

2.4. niet zelfstandig wonen

2.5. revalidatie

3. verpleeghuis

3.1. fysio

3.2. intensieve zorg

3.3. revalidatie

3.4. lichamelijke beperking

3.4.1. hersenbloeding

3.5. psychische beperking

3.5.1. dementie

3.6. complexe zorg

4. revalidatie

4.1. fysio

4.2. jong & oud

5. thuiszorg

5.1. zelf redzaamheid

5.2. leeft vaak met partner

5.3. hulp bij adl

5.4. huishoudelijke verzorging

5.5. zorg die niet geleverd kan worden in een instelling

6. hospice

6.1. voorbereiden familie op overlijden

6.2. laatste fase

6.3. logeer mogelijkheid

6.4. terminale patienten

6.5. intensieve zorg

7. kraamzorg

7.1. baby's

7.2. voorlichting borstvoeding

7.3. ouders

7.4. fysio

7.5. voorlichting anti conceptie

7.6. begeleiden/assisteren bij een bevalling

7.7. intake verzorgen

7.8. flexibele zorg

8. psychiatrie (GGZ)

8.1. somatiek

8.2. beschermd wonen

8.3. verslaafden

8.4. verschillende doelgroepen (jong/oud)

9. mentale handicap (GHZ)

9.1. Syndroom v down

9.2. Alle leeftijden

9.3. psychische stoornis

9.4. verstandelijke beperking

9.5. gedwongen/dwang opname

9.6. geheugen problemen

9.6.1. dementie

9.6.2. alzheimer