Gruppe A - Mindmap til digte

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gruppe A - Mindmap til digte by Mind Map: Gruppe A - Mindmap til digte

1. Til mine forældre

1.1. Billedsprog

1.1.1. der er ikke meget billedsprog

1.1.2. det er lidt advanceret

1.1.3. personifikation

1.1.4. metaforer

1.1.5. da der ikke er meget billedsprog, bliver dette dig mere alvorligt.

1.2. Digtets forløb og komposition

1.2.1. De 2 første strofer står skrevet i nutid, hvorefter de næste 4 strofer står i datid. Strofe 7 står i nutid, og strofe 8 er opdelt i 2 vers i datid og 2 vers i nutid.

1.3. Sætningsbygning

1.4. Andre stilistiske virkemidler

1.4.1. Over/underdrivelser:

1.4.2. Modsætninger:

1.4.3. Gentagelser:

1.4.4. Retoriske spørgsmål:

1.5. Ordvalg

1.5.1. Fremmedord

1.5.1.1. Strofe 1 vers 5 (opdrog)

1.5.2. Dette digt er skrevet meget i hverdagssprog. Man forstår nemt hvad forfatteren gerne vil sige, og man skal ikke analysere meget for at forstå digtet.

1.6. Stil, stemning og holdning

1.7. Rim og rytme

1.8. Typografisk opsætning

2. Jeg er din barndomsgade

2.1. Ordvalg

2.1.1. Fremmedord

2.1.1.1. Strofe 4 linje 3 (Varligt)

2.1.1.2. Strofe 3 linje 3 (Vemod)

2.1.1.3. Strofe 5 linje 2 (spot)

2.2. Billedsprog

2.2.1. rigtig meget billdsprog

2.2.2. meget enkelt, og nemt at se

2.2.3. mange metaforer

2.2.4. få personifikationer

2.2.5. da der er meget billedsprog i digtet, gør det teksten mere levende og spændende.

2.3. Rim og rytme

2.4. Stil, stemning og holdning

2.5. Typografisk opsætning

2.6. Digtets forløb og komposition

2.6.1. I starten af digtet snakker forfatteren om sin barndom i datid. Han skifter derefter over til nutid i 4. strofe, hvor han snakker i nutid. Lige bagefter skifter han tilbage til datid og her slutter digtet.

2.7. Sætningsbygning

2.8. Andre stilitiske virkemidler