Sociologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sociologi by Mind Map: Sociologi

1. Social grupper

1.1. Social gruppe 5: Ikke-faglærte arbejdere

1.2. Social gruppe 4: Funktionære med 0 underordnede, faglærte arbejdere og husmænd

1.3. Social gruppe 3: Selvstændige i byerhverv med 0-5 ansatte, gårdejere og funktionærer med 1-10 underordnede

1.4. Social gruppe 2: Selvstændige i byerhverv og funktionærer med mellemlang, videregående uddannelse eller selvstændige i byerhverv med 6-20 ansatte og funktionærer med 11-50 underordnede.

1.5. Social gruppe 1: Selvstændige i byerhverv og funktionærer med lang, videregående uddannelse eller selvstændige i byerhverv med 21 ansatte og derover og funktionærer med 51 underordnede eller derover.

2. Identitet

2.1. Dannelse af identitet - Hvem er jeg

2.1.1. Personlig Identitet: den indre kerne, evnen til at handle selvstændigt(Individualisme)

2.1.2. Social identitet: følger de fællesskaber man indgår i, Det er såvel objektive sociale fakta, hvilke holdninger og værdier man har.

2.2. Flere Identiteter

2.2.1. afhængigt af hvilken gruppe/fællesskab man er i fx familien eller i skolen

3. Fællesskaber

3.1. Normer og Værdier

3.1.1. Normer: Regler for adfærd og forventninger til adfærd for en gruppes medlemmer. Reglerne kan være formelle – typisk skriftlige love og regler, eller uformelle – fx bordskik og håndtryk.

3.1.2. Værdier: gruppens overordnede holdninger eller idealer som man sætter højt og vil arbejde for fx personlig frihed eller tryghed

4. Familie typer

4.1. To svage senmoderne familietyper

4.2. Den traditionelle stærke familie

4.3. Den stærke senmoderne familie

5. Opdragelse i den senmoderne familie

5.1. Forsømmelighedens lassiez faire

5.2. Den iagttagende/laissez faire opdragelse

5.3. Den autoritative/demokratiske opdragelse

5.4. Den autoritære opdragelse