Velfærdsstaten under pres

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Velfærdsstaten under pres by Mind Map: Velfærdsstaten under pres

1. De tre velfærdsmodeller:

1.1. Den liberale (residual)

1.2. Den konservative (selektive)

1.3. Den socialdemokratiske (universelle)

1.4. Retsprincip/Behovsprincip

2. Ideologier

2.1. Velfærdstrekanten

3. Typer af ydelser:

3.1. Børnebidrag

3.2. Pensionsbidrag

3.3. Hjemmehjælp

3.4. Boligsikring

3.5. Efterløn

4. Yder/Nyder

5. Konkurrencestaten (2011) Ove Kay Pedersen. Fx. KRAM

5.1. "Nej-hat" "stå fast" Svend Brinkmann (2014)

6. Klemmer på Velfærdssaten:                 -Interne +eksterne klemmer                -Globaliseringen                                   -Omkostningsklemmen                         -Integrationsbyrden                              -Ældrebyrden                                       -Den demografiske udvikling               -Popularitetsklemmen                          -Krævementalitet + Rettighedstænkning                               -Outsourcing                                         -Brain drain + brain gain