AUTISME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AUTISME by Mind Map: AUTISME

1. Wat is het probleem?

1.1. Autisme

1.1.1. 1/200 heeft vorm van autisme

1.1.1.1. Vaker bij jongens

1.1.1.1.1. minder gerapporteerd bij meisjes

1.1.2. 1950

1.1.2.1. tegenwoordig beter op de hoogte

1.1.2.1.1. vroeg diagnose stellen

1.1.2.1.2. meer verschillende vormen herkennen

1.1.3. Grieks: Autos: zelf

1.1.3.1. In zichzelf gekeerd

1.1.4. subgroepen en gradaties

1.1.4.1. aspergersyndroom

1.1.4.1.1. hoogbegaafden

1.1.4.1.2. aparte stoornis ja of nee

1.2. Eén realiteit

1.2.1. Prof. Roeyens

1.2.1.1. UGent: psychologie

1.2.2. vanaf geboorte

1.2.2.1. sociaal onvoldoende op mensen gericht

1.2.2.2. levenslang: gebrek aan inlevingsvermogen

2. Waarom is het een probleem?

2.1. Letterlijk

2.1.1. geen rekening houden met context

2.1.1.1. in midden van straat stoppen

2.1.1.1.1. rood = stoppen

2.1.1.1.2. groen = stappen

2.1.1.2. taal

2.1.1.2.1. zien elk woord apart

2.2. Chaos

2.2.1. focussen op details

2.2.1.1. niet het volledige plaatje

2.2.1.2. zonder onderlinge verbanden

2.2.2. focussen op verschillen

2.2.2.1. niet overeenkomsten

2.2.3. wereld = overvloed aan informatie

2.2.3.1. nood aan vertrouwde routines

2.3. Sociaal

2.3.1. problemen met interpreteren gemoedstoestand

2.3.2. niet of veel te laat reageren

2.3.3. uiten emoties extremer

2.3.4. aanhankelijkheid

2.3.4.1. afstandelijk

2.3.4.2. plakkerig

2.4. Verbeelding

2.4.1. stereotiep of chaotisch fantasiespel

2.4.2. technische constructies = realistische vertaling van waarneming van werkelijkheid

2.4.3. moeite met plannen en organiseren

3. Oorzaken en Gevolgen?

3.1. Oorzaken

3.1.1. Experiment

3.1.1.1. peuters en kleuters

3.1.1.1.1. minder oogcontact

3.1.1.1.2. houden weinig rekening met reactie moeder

3.1.2. geen symbolisch spel

3.1.2.1. vb: pop laten drinken

3.2. Gevolgen