Minor Mediawijsheid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minor Mediawijsheid by Mind Map: Minor Mediawijsheid

1. Content

1.1. Hoe zoek en vind ik online informatie?

1.1.1. Opsommen (R) van type bronnen

1.1.1.1. Websites

1.1.1.2. Video

1.1.1.3. Geluid

1.1.1.4. Wikipedia

1.1.2. Opsommen (R) van bronnen

1.1.2.1. Google Search

1.1.2.2. Altavista

1.1.2.3. Youtube

1.1.2.4. Vimeo

1.1.3. Gebruiken (AP) van bronnen

1.1.3.1. Gebruik van meerdere zoektermen

1.1.3.2. Gebruik van geavanceerde zoekfuncties

1.2. Hoe bepaal je welke informatie betrouwbaar is?

1.2.1. Valideren (AN) van informatiebron

1.2.1.1. Achterhalen van auteur

1.2.1.2. Vinden van meerdere bevestigende bronnen

1.2.1.3. Vaststellen doel van een bron

1.2.1.4. ??? Real Life versus Fantasy

1.2.1.5. Seksualisering van maatschappij

1.2.1.6. Lucky TV

1.2.1.7. Reclame

1.2.2. Kiezen (E) van een informatiebron

1.2.2.1. Vaststellen van relevantie

1.2.2.2. Rapporteren van misbruik of verkeerde informatie

1.2.3. Real/Fantasy

2. Contact

2.1. Bewaak jij je digitale identiteit?

2.1.1. Vaststellen (AN/E) van eigen imago op sociale sites

2.1.2. Bewust profileren (C) op sociale sites

2.1.2.1. Pesten

2.1.2.2. Sexualiteit

2.1.3. Veilige wachtwoorden

2.1.4. New Idea

2.2. Ben jij ook social bezig online?

2.2.1. Opsommen (R) van types sociale sites

2.2.1.1. Video

2.2.1.2. Foto

2.2.1.3. Muziek

2.2.1.4. Bookmarking

2.2.1.5. Sociaal netwerk

2.2.2. Opsommen (R) van sociale sites

2.2.2.1. Hyves

2.2.2.2. LinkedIN

2.2.2.3. Youtube

2.2.2.4. Picasa

2.2.2.5. Flickr

2.2.3. Gebruiken (AP) van sociale sites

2.2.3.1. Aanmelden

2.2.3.2. Aanmaken profiel

2.2.3.3. Uitbreiden van het netwerk

2.2.3.4. Aanmelden bij groepen

3. Conduct

3.1. Ben jij een online crimineel?

3.1.1. Benoemen (R) van aspecten wet op internet

3.1.1.1. Copyright

3.1.1.2. Creative commons

3.1.1.3. Portretrecht

3.1.1.4. Downloaden

3.1.1.5. Bescherming persoonlijke gegevens

3.1.2. Analyseren (AN) van eigen internetgedrag

3.1.2.1. Virusscanners

3.1.2.2. Firewall

3.1.2.3. Spam

3.1.2.4. Wachtwoorden

3.1.3. Evalueren (E) van eigen internetgedrag

3.1.4. Aanpassen (AP) van eigen internetgedrag

3.2. Ben jij verslaafd aan het online zijn?

3.2.1. Aanpassen (AP) van eigen "veslavingsgevaar"

3.2.2. Analyseren (AN) van eigen "verslavingsgevaar"

3.2.3. Evalueren (E) van eigen "verslavingsgevaar"

3.3. Hang je lekker achter je pc?

3.3.1. Analyseren (AN) van eigen ARBO-aspecten

3.3.2. Evalueren (E) van eigen ARBO-aspecten

3.3.3. Aanpassen (AP) van eigen ARBO-aspecten

3.4. Publiceer jij je eigen materiaal online?

3.4.1. Opsommen (R) van mogelijke content uitingen

3.4.1.1. Youtube

3.4.1.2. iTunes

3.4.1.3. Mindmeister

3.4.1.4. Slideshare

3.4.1.5. Google Docs

3.4.1.6. Twitter

3.4.2. Produceren (AP) van content

3.4.2.1. Offline -> online

3.4.2.2. Online

3.4.2.3. Alleen

3.4.2.4. Samen met anderen

3.4.3. Publiceren (AP) van content

4. Template van de lessen

4.1. Terugblik

4.1.1. Huiswerk

4.1.1.1. Proces

4.1.1.2. Inhoud

4.2. Vooruitblik

4.2.1. Voorkennis activeren

4.2.2. Planning

4.2.3. Motivatie

4.3. Instructie

4.4. Oefenopdracht

4.5. Huiswerk

4.6. Uitgangspunten

4.6.1. Werkvormen verhoudingen doen recht aan verschillen in de groep

4.6.1.1. 60% Interchanging

4.6.1.2. 52% meisjes interchanging

4.6.1.3. 33%jongens interchanging

4.6.1.4. 23 %Traditionalist

4.6.1.5. 29% meisjes traditionalist

4.6.1.6. 51% jongens traditionalist

4.6.2. Zeven principes voor goed onderwijs

4.6.2.1. http://www.tltgroup.org/seven/Home.htm

4.6.2.2. http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?p=871

5. Les 1: Hoe ziet jullie social media wereld eruit?

5.1. Mogelijke werkvormen

5.1.1. Lipdub

5.1.1.1. Sociale wereld van henzelf

5.1.1.2. hoe ziet jullie dag er uit?

5.1.1.3. Social media in je leven?

5.2. Social ME-dia

5.2.1. http://www.flickr.com/photos/iwona_kellie/

5.3. Opzet van de les

5.3.1. LipDub

5.3.1.1. Muziek:

5.3.1.1.1. Ronny Jordan, See the new

5.3.1.1.2. Ilse de Lange, Good thing

5.3.2. Terugblik

5.3.2.1. Huiswerk

5.3.2.1.1. Proces

5.3.2.1.2. Inhoud

5.3.3. Kennismaken

5.3.3.1. Fysiek

5.3.3.2. Online

5.3.3.3. Vertrouwen

5.3.3.4. Kwaliteiten

5.3.4. Vooruitblik

5.3.4.1. Voorkennis activeren

5.3.4.2. Planning

5.3.4.3. Motivatie

5.3.5. Instructie

5.3.6. Oefenopdracht

5.3.7. Huiswerk

5.3.8. Uitgangspunten

5.3.8.1. Werkvormen verhoudingen doen recht aan verschillen in de groep

5.3.8.1.1. 60% Interchanging

5.3.8.1.2. 52% meisjes interchanging

5.3.8.1.3. 33%jongens interchanging

5.3.8.1.4. 23 %Traditionalist

5.3.8.1.5. 29% meisjes traditionalist

5.3.8.1.6. 51% jongens traditionalist

5.3.8.2. Zeven principes voor goed onderwijs

5.3.8.2.1. http://www.tltgroup.org/seven/Home.htm

5.3.8.2.2. http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?p=871

6. Nuttige links (IPON)

6.1. http://www.koppiecopy.net/