Børn og bevægelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Børn og bevægelse by Mind Map: Børn og bevægelse

1. Livsduelighed

1.1. Personlig kapacitet (resilierns)

1.1.1. indre ressourcer

1.2. Handlingskapital

1.3. Hvorfor

1.3.1. Personlighedsudvikling. Bedre rebusthed mod livets udfordringer

1.3.2. Automatisk motivation

1.3.2.1. Motivation sker uden grund

1.3.2.2. Ikke indre drevet ydre styret

2. Fra daginstitutionen af

3. Institiuonaliseret

3.1. NEDGANG af fri leg

3.1.1. Manglende opfindsomhed

3.2. Påvirket af lærerens aktivitets niveau

3.3. Godt og skidt. Hvorfor

3.3.1. Målgruppe og kontekst afhængig

4. Læring

4.1. Hvorfor

4.1.1. Signalstoffer

5. Sociokulturelle faktores indflydelse

6. Kulturer

6.1. afhængig af kontekster

7. Alsidig kropslig udfordring

7.1. Motorik, sanser, taktile

7.2. Følelses aflæsning

7.3. Fysisk dømmekraft

8. Fri leg

8.1. Hvordan bliver skolen bedre til at omfagne den brede målgruppe af børn, der gerne vil lege vild og lege ude. Så det ikke kun er fodbold der kan spilles

8.1.1. Lovgivning

8.1.2. Rammer

8.2. Stilisering: Nogle elever har brug for stillidsering, i form af rammer

8.2.1. Rammerne skal ses som et led i en proces, hvor der gradvist gives slip på meget faste rammer

9. Fri leg

9.1. Eleverne kan påvirkes af lærernes rationelle forestilling om leg og prætation. En fodboldbane kan bruges til meget andet end fodbold

9.2. Åbne faciliteter

9.2.1. græsplan

9.2.2. Passer ikke ind i et habitus præget skema

9.3. lukkede faciliteter

9.3.1. basket mål

9.3.2. Passer ind i et habitus præget skema

9.4. Sammenspil mellem kulturer og faciliteter, giver muligheder for fri leg

10. sociokulturelle faktorer

10.1. Tilladte lege måder

10.2. Hvorfor har børn behov for at lege vildt og fagligt

10.2.1. Slåskamp

10.2.2. fangeleg

10.2.3. Klatre i træer

10.2.4. Hvorfor

10.2.4.1. Fysisk dømmekraft

10.2.4.2. Psykisk dømmekraft

10.2.4.2.1. Grænser

11. Lege køn og personlighed

11.1. Udvikle personligheder

11.2. Skal de voksne blande sig i personligheder

11.3. Hvis nogle børn er utrygge ved farlig leg, eller skal inkluderes på en særlig måde, kan de gøres til lærens assisternterr

12. Farlig leg

12.1. Rammesætning

12.2. regler og områder. hvor og hvordan skal farlig leg foregå

12.3. lære om respekt og grænser

12.4. Hvordan en positiv lege kultur

12.4.1. Kan bruges som en del af undervisningen

13. Leg og motivation

13.1. Bevægelse på barnets præmisser

13.1.1. motivation

13.2. Vedhøj akltivitets niveau

13.2.1. Opmærksomhed, dopamin og noradrenalin

13.3. Uddybende litteratur . ''Vild og farligt'', side 176

14. Fri leg, farlig leg

14.1. KENDE DEM SELV

14.1.1. Kropsligt

14.1.2. Personligt

14.1.3. Socialt