Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Socjologia by Mind Map: Socjologia

1. Początki dyscypliny naukowej (prekursorzy socjologii)

1.1. August Comte

1.2. Herbert Spencer

1.3. Emil Durkhein

1.4. Max Weber

1.5. Florian Znaniecki

2. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie

2.1. wiedza potoczna

2.2. wrażliwość artystyczna

2.3. filozofia społeczna

3. Naukowość socjologii

3.1. model pozytywistyczny

3.1.1. August Comte

3.2. model humanistyczny

3.2.1. Max Weber

3.2.2. Karol Poper

3.2.3. Florian Znaniecki

3.2.4. Karol Marks

3.2.5. Robert Merton